ההשפעה של טכנולוגיה על האקלים הכיתתי בכיתות שלומדות מדעי החברה: גישה רב מימדית


תקציר
המחקר בוחן את האקלים הכיתתי בכיתות שלומדות מדעי החברה והמשתמשות בטכנולוגיה. האקלים נמדד על ידי שאלון האקלים הכיתתי (Classroom Climate Questionnaire – CCQ), תצפיות בכיתה, וראיונות עם המורים. שאלון האקלים הועבר ל-306 תלמידים ב-14 כיתות של חטיבת הביניים. בניתוח גורמים עלו שישה גורמים: תמיכת המורים ומבנה ההוראה, בהירות הכללים ושליטת המורה, מעורבות בפעילויות המובנות ע"י המורה, מעורבות של שימוש במחשבים, תחרות עם מחשבים, וחדשנות. נמצאו הבדלים משמעותיים בין בתי הספר במעורבות בפעילויות המובנות על ידי המורים, חדשנות, ומעורבות עם מחשבים. נמצאה השפעה של מגדר עבור מעורבות עם מחשבים ותחרות עם מחשבים, כאשר בבנים נמצאו תוצאות גבוהות יותר מאשר בבנות בשני ההיבטים של האקלים הכיתתי. הנתונים מהתצפיות והראיונות סיפקו הסברים להבדלים.
 
סקירה
רוב המחנכים מאמינים שהכיתה היא מקום חשוב לצמיחה אקדמית ואישית של התלמיד, ושהאקלים הכיתתי מתווך את הצמיחה. אחד המשתנים המשפיעים על האקלים הכיתתי הוא השימוש בטכנולוגיית מידע בכיתות (סרטוני וידאו, אתרי אינטרנט, מחשבים). אופן השימוש בטכנולוגיה בכיתות תלוי במספר גורמים – למשל במקרה שבו יש מעט מחשבים זמינים, השימוש יכול להיעשות על ידי המורה בלבד, לצורכי הדגמה. הדרכים השונות של השימוש במחשב יכולות להשפיע על האקלים הכיתתי.
מחקרים מראים שתפישות התלמידים לגבי האקלים הכיתתי משפיעות על השונות בתוצאות הלמידה. עם זאת, רוב המחקרים בתחום נערכו בכיתות שלומדות מדעים. לפיכך יש חשיבות לבחינת ההשפעה של טכנולוגיה בכיתה על לימודים בתחום מדעי החברה.
האקלים הכיתתי במדעי החברה: מחקרים קודמים העלו ממצאים סותרים בנוגע לאקלים הכיתתי. חלק מהמחקרים מצאו מעורבות וזיקה נמוכה בכיתות אלו וחלק מצאו מעורבות וזיקה גבוהה. השונות תלויה בגורמים רבים, כמו סגנון ההוראה של המורה.
האקלים הכיתתי ושימוש בטכנלוגיה: השילוב של טכנולוגיה בכיתה נועד לתרום ללמידה. מחשבים מספקים דרך חלופית ללמידה, וזו יכולה להיות שימושית במיוחד לתלמידים מסוימים. השימוש במחשבים עשוי גם להגביר את המוטיבציה והעניין של התלמידים, ואת כמות הזמן שהם משקיעים במשימה נתונה. בנוסף, שילוב של טכנולוגיה בהוראה הופך את הכיתה לכזו שפחות ממוקדת במורה. עם זאת, לעיתים המורים מאד שולטים ומכוונים במהלך מרבית הפעילויות הממוחשבות.
הבדלים מגדריים – בנים ובנות תופשים את האקלים הכיתתי בצורה שונה. בנות תופשות את הכיתות של מדעי החברה כיותר פתוחות, בהשוואה לבנים. יש צורך להשתמש בסקרים ובתצפיות כדי לבחון את האקלים הכיתתי בכיתות של מדעי החברה.
מטרת המחקר – לזהות ולחקור היבטים של האקלים הכיתתי כפי שמזהים אותם התלמידים, המורים וצופים בכיתות. שאלות המחקר הן:

  1. בכיתות של מדעי החברה בחטיבה, מה הם ההיבטים הבולטים ביותר של האקלים הכיתתי, באופן כללי, וכשמשתמשים בטכנולוגיית מידע, כפי שמדווחים עליהם: א. תלמידים, ב. צופים ו-ג. מורים?
  2. האם יש הבדלים מגדריים בדירוג ובתצפיות של האקלים הכיתתי? האם מורים מדווחים על הבדלים מגדריים באקלים הכיתתי בהקשר של שימוש בטכנולוגיה?

 
שיטת המחקר
משתתפים: במחקר השתתפו 306 תלמידים בכיתות ז'-ח' מ-14 כיתות מדעי החברה בשלושה בתי ספר, ומוריהם. כל הכיתות השתמשו בטכנולוגיה במידה מסוימת כחלק מתוכנית הלימודים.
הליך: לכל מורה נערכו 8-12 תצפיות, כאשר בכל כיתה צפו לפחות שני מעריכים. התצפיות נערכו גם כשנעשה שימוש בטכנולוגיה וגם כשלא. הצופים מילאו שאלון בנוגע לאקלים הכיתתי. שאלון של 45 פריטים הועבר גם לתלמידים. בנוסף, המורים בכיתות המשתתפות עברו שני ראיונות, אחד רשמי ואחד לא רשמי בנוגע לתפישות הכלליות שלהם לגבי האקלים הכיתתי.
 
ממצאים
ניתוח גורמים העלה שישה גורמים משמעותיים. תמיכת המורים ומבנה ההוראה, בהירות הכללים ושליטת המורה, מעורבות בפעילויות המובנות ע"י המורה, מעורבות של שימוש במחשבים, תחרות עם מחשבים, וחדשנות. חדשנות, מעורבות עם מחשבים ותחרות עם מחשבים קיבלו ציונים נמוכים.
נמצאו הבדלים משמעותיים בין בתי הספר במעורבות המורה בפעילויות מובנות ובמעורבות עם מחשבים. בנוסף נמצאו הבדלים בין בנים לבנות, כאשר בבנים נמצאו תוצאות גבוהות יותר מאשר בבנות בשני ההיבטים של האקלים הכיתתי. תמיכת המורים ומבנה ההוראה, בהירות הכללים ושליטת המורה, מעורבות בפעילויות המובנות ע"י המורה, מעורבות של שימוש במחשבים, תחרות עם מחשבים, וחדשנות. בראיונות עם המורים עלה כי המורים מכירים בכך שהטכנולוגיה משפיעה על האקלים הכיתתי בהיבטים של מעורבות, עניין, מוטיבציה ושיתוף פעולה. כל המורים דיווחו על שימוש בטכנולוגיה בכיתה הגביר את המעורבות של התלמידים בפעילויות, את המוטיבציה ואת העניין שלהם בחומר.
 
דיון ומסקנות
נראה שהשימוש עצמו בטכנולוגיה בכיתות לא מכניס אלמנטים חדשים לאקלים הכיתתי, אך משפיע חלקית על ארגון האקלים. בניגוד לציפיית החוקרים, משתנים של חדשנות, מעורבות עם מחשבים ותחרות עם מחשבים קיבלו ציונים נמוכים. ממצא זה תומך במספר מחקרים שמצאו כי כיתות של מדעי החברה נוטות להפחית בחשיבות של המשתנים הללו. הסיבה יכולה להיות שהשימוש במחשבים לא היה נפוץ בכיתות – חוץ ממורה אחד, רוב הכיתות בעיקר צפו במורה מציג מידע ולא השתמשו במחשב ישירות. נמצאו הבדלים משמעותיים בין שלושת בתי הספר במעורבות המורה בפעילויות מובנות ובמעורבות עם מחשבים. ניתן לייחס את ההבדל לזמינות המשאבים בשלושת בתי הספר.
השילוב של ראיונות, תצפיות ושאלונים, איפשר לא רק לקבוע את ההבדלים באקלים הכיתתי בכיתות השונות, אלא גם לזהות חלק מההסברים האפשריים להבדלים.
 
מקור

Muchera, W. (2003). The influence of technology on the classroom climate of social studies classrooms: a multidementional approach. Learning Environments Research, 6, 37–57.