DSM-5 והפרעות נפשיות בקרב מבוגרים: סקירה

סיכום בעברית בהיקף 748 מילים, של המאמר:

Sachdev, P. S., Mohan, A., Taylor, L., & Jeste, D. V. (2015). DSM-5 and mental disorders in older individuals: an overview. Harvard review of psychiatry, 23(5), 320-328.

ישנו גם סיכום מקיף יותר של מאמר זה.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
DSM-5 והפרעות נפשיות בקרב מבוגרים: סקירה
Sachdev et al., 2015

בערך כל 20 שנה, האיגוד הפסיכיאטרי האמריקני (APA) מבקר מחדש את המיון הרשמי שלו של הפרעות נפשיות. הגרסה החמישית של מדריך האבחון והסטטיסטיקה של ההפרעות הנפשיות (DSM-5) פורסמה בשנת 2013, ועוררה תגובות רבות, ויכוחים וביקורת. המאמר הנוכחי סוקר בקצרה את התהליך שהוביל לגרסה DSM-5, ואת השינויים העיקריים מהגרסה הקודמת (DSM-IV), שעשויים להיות מעניינים עבור פסיכיאטרים גריאטריים.
מלבד השינויים בהגדרות של הפרעות ספציפיות, נערכו כמה שינויים כלליים במסמך: איחוד המיון לפי ICD-11 (ולא ICD-11 ו-ICD-10 כמו בגרסה הקודמת), הדגשת הנושא התרבותי, יותר תפיסה של הפרעות כרצף לעומת מיון קטגוריאלי, כחלק מכך יותר שימוש במציינים ספציפיים, מעבר לשיטה לא צירית של תיעוד האבחון, ושינוי שיטת ההערכה הגלובלית של תפקוד ומוגבלות. להלן יפורטו שינויים בהגדרות ספציפיות, הרלוונטיים לפסיכיאטרים גריאטריים.
הספקטרום הסכיזופרני והפרעות פסיכוטיות אחרות: חל שינוי בהגדרה של סכיזופרניה בגילאים המאוחרים. בעוד גרסאות קודמות העדיפו לציין סכיזופרניה שהופיעה לראשונה אחרי גיל 40 באמצעות מציין...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^