תיאוריות פוריות: האם הן מסוגלות להסביר את הקשר השלילי שבין פוריות להכנסה?

סיכום בעברית בהיקף 1511 מילים, של המאמר:

Jones, L. E., Schoonbroodt, A. & Tertilt, M. (2008). Fertility theories: can they explain the negative fertility-income relationship?. Cambridge: National Bureau of Economic Research.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תיאוריות פוריות: האם הן מסוגלות להסביר את הקשר השלילי שבין פוריות להכנסה?
Jones et al., 2008

מבוא
קיימים מחקרים אמפיריים רבים שמצאו קשר מובהק ושלילי בין רמת ההכנסה לבין פוריות. גובשו מספר תיאוריות שונות על מנת לנסות ולהסביר תופעה זו, והמאמר הנוכחי מתייחס לתיאוריות האלו בצורה ביקורתית, ובנוסף מציע תיאוריה חדשה להבנת הקשר בין שני המשתנים.

מידע על פוריות והכנסה
הקשר השלילי בין הכנסה לפוריות נבדק במדינות שונות ובתקופות שונות. במונחים סטטיסטיים נראה שאפשר להסביר את הירידה בפוריות לאורך השנים על ידי העלייה בשכר בלבד. אולם, ישנן טענות על קיומם של משתנים מתערבים שטרם נחשפו. למעשה, לפי תיאוריות הנגד, יש דווקא קשר חיובי בין שני המשתנים. למשל, בחברות חקלאיות, ישנו קשר חיובי בין גודל השטח החקלאי של המשפחה לבין מספר הילדים, כאשר יש גם קשר בין גודל השטח החקלאי לבין הכנסה. אולם, בסך הכול נראה כי הנתונים על הקשר השלילי הם איתנים, לפחות במדינות מתועשות, והסעיפים הבאים יבחנו את התיאוריות שמסבירות את הקשר.

מסגרת בסיסית ותוצאות
סעיף זה מציג כמה מודלים של בחירה בפוריות, שמבוססים על משתנים כמו המחיר הכלכלי של ילדים, מקור ההכנסה של ההורים וסדרי עדיפויות. נמצא שבצורה הפשוטה ביותר, אין קשר בין המשתנים פוריות והכנסה ויש צורך בקיומם של תנאים ייחודיים.
המודל הבסיסי. לפי המודל הבסיסי, בני אדם ממקסמים יעילות בהתאם לאילוצים של תקציב, אילוצים של זמן, ותפקוד של ילדים ביצירת איכות.
תיאוריית מחיר הזמן. כאשר העלות היחידה של ילדים היא זמן (של ההורים), אז עבור משפחות בעלות הכנסה גבוהה יותר, מחירו של ילד הוא גבוה יותר. המכריע כאן הוא החזק מבין שני הכוחות: צרכנות לעומת ילדים.

הבדלי שכר אנדוגניים
בסעיף הנוכחי, מניחים כי המקור להטרוגניות מצוי ברצון של ילדים לעומת רצון בסחורה מטריאלית. לכן, משפחות שמעדיפות ילדים נוטות להשקיע פחות זמן בפיתוח של הכישורים הנדרשים ליצירת עושר, ולכן הכנסתן תהיה נמוכה יותר. מודל נוסף טוען כי אנשים בוחרים את כמות ילדיהם כתוצאה ממקור חיצוני,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^