שיטות מיטביות או ניחושים מיטביים? הערכת היעילות של העדפה מתקנת ושל מדיניות גיוון

סיכום בעברית בהיקף 1249 מילים, של המאמר:

Kalev, A., Dobbin, F., & Kelly, E. (2006). Best practices or best guesses? Assessing the efficacy of corporate affirmative action and diversity policies. American sociological review, 71(4), 589-617.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
שיטות מיטביות או ניחושים מיטביים? הערכת היעילות של העדפה מתקנת ושל מדיניות גיוון
Kalev et al., 2006

תקציר
מעסיקים התנסו בשלוש גישות שונות לקידום גיוון. חלק מהתכניות עוצבו במטרה ליצור אחריות ארגונית לגיוון, אחרות למתן את ההטיה הניהולית על ידי אימון ומשוב, ואחרות נועדו להקטין את הבידוד החברתי של נשים ושל עובדים בני מיעוטים. הגישות הללו נתמכות בתיאוריות לגבי הדרכים שבהן הארגון משיג מטרות, הדרכים שבהן סטריאוטיפים מעצבים את גיוס העובדים וקידומם, והדרכים שבהן רשתות עבודה משפיעות על הקריירה.
זהו הניתוח השיטתי הראשון של היעילות של תכניות אלה. הניתוח מתבסס על נתונים פדרליים לגבי כוח העבודה של 708 ארגונים במגזר הפרטי בין 1971 ל-2002, מזווגים עם נתוני סקר לגבי פרקטיקות ההעסקה.
המאמצים למתן את ההטיה הניהולית באמצעות הכשרה לגיוון והערכת גיוון הן הדרכים הפחות אפקטיביות להגדיל את השיעור של נשים לבנות ושחורות ושל גברים שחורים בכוח העבודה. דרכים למנוע את הבידוד החברתי באמצעות חונכות ונטוורקינג היו אפקטיביות במידה מתונה. מאמצים ליצור אחריות לגיוון הביאו לגידול המשמעותי ביותר בגיוון ההנהלה. יתרה מכך, בארגונים שייסדו אחריות ארגונית לגיוון, ההשפעה של הכשרה לגיוון, הערכת גיוון, נטווקרינג וחונכות הייתה חזקה יותר. גם מעסיקים הכפופים לצווי אפליה מתקנת פדרליים, שבאופן טיפוסי אחראיים היענות למנהל, מושפעים באופן חזק יותר מהתכניות. המחקר מהווה את היסוד לתיאוריה מוסדית לגבי התרופה לאי-שוויון במקום העבודה.

מבוא
ישנן רשימות רבות של שיטות מיטביות להגברת הגיוון בהעסקה, אך הן מתבססות על מקורות אי השוויון ולא על בדיקה אמפירית של הצלחת השיטות. כלומר מדובר בניחושים הטובים ביותר ולא בשיטות הטובות ביותר. מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק אמפירית את היעילות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^