עקומות מחירי שכירות אנכיות

סיכום בעברית בהיקף 762 מילים, של המאמר:

Danton, J. & Himbert, A. (2018). Residential vertical rent curves. Journal of Urban Economics, 107, 89–100.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
עקומות מחירי שכירות אנכיות
Danton & Himbert, 2018

תקציר
המאמר עוסק בהשפעת העלייה בגובה הקומה בבניין, על מכירי השכירות, בחמש ערים מרכזיות בשווייץ. המשמעות המרכזית של המאמר היא להמחיש את החשיבות של בחינת הדפוסים האנכיים של עלייה במחירי השכירות עם העלייה בגובה הקומה בבניין, בניגוד לדפוסים האופקיים של שינויים במחירי השכירות בהתאם למקומות שונים בעיר, שבהם התמקדו מרבית המחקרים שנערכו עד היום.

מבוא
המחקרים שעסקו בהשפעות סביבות עירוניות שונות על מכירי השכירות באזור התמקדו בעיקר בהשפעות אופקיות, כלומר האופן שבו מחירי השכירות משתנים בהתאם לאזורים שונים בתוך הערים, בהתאם לקרבה למרכז העיר וכדומה. מעט מחקרים יחסית עסקו בהשפעות האנכיות, כלומר כיצד העלייה בקומה בתוך בניינים משפיעה על גובה השכירות, והמחקר הנוכחי מיועד לגשר על פער מחקרי זה.
הנושא המרכזי של המאמר הוא השיפוע של עליית מחירי השכירות עם העלייה בגובה הקומה בבניינים בערים גדולות, כפונקציה של מספר רב של משתנים כגון מרחק ממרכז העיר, קיום חצר או פארק בקרבת...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^