למי אכפת מדמיון, יצירתיות, חדשנות, ולמה? סקירה

סיכום בעברית בהיקף 905 מילים, של המאמר:

Forgeard, M. J. C., & Kaufman, J. C. (2016). Who cares about imagination, creativity, and innovation, and why? A review. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 10(3), 250-269.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
למי אכפת מדמיון, יצירתיות, חדשנות, ולמה? סקירה
Forgeard & Kaufman, 2016

תקציר
האם חוקרים העוסקים בדמיון, יצירתיות וחדשנות (ICI) מסבירים לקהל שלהם את חשיבות הנושא, ואם כן, אלו סיבות הם מציינים? בכדי לענות על שאלה זו הסקירה הנוכחית בחנה דגימה רנדומלית של 200 מאמרים אמפיריים שעברו ביקורת עמיתים ופורסמו במהלך שלוש שנים (2009-2012). הדגימה רובדה בכדי לכלול 50 מאמרים ב-4 תחומי מחקר (כתבי עת בתחומים: פסיכולוגיה, יצירתיות, פסיכולוגיה תעשייתית ו/או ארגונית, חינוך). בדגימת המאמרים כולה, ICI נמצאו לרוב כמשתנים תלויים, מה שמציע כי מדענים מעוניינים יותר בחקר הגורמים החוזים ICI לעומת הגורמים ש-ICI חוזה. כשליש מהמאמרים שנבחנו לא התייחסו מפורשות לסיבה בגינה על חוקרים להתעניין ב-ICI. פחות מ-10% מהמאמרים שנבחנו כללו דיון מעמיק בנושא. ניתוח איכותני מצא 9 תמות עיקריות בסיבות המפורשות שציינו החוקרים לעיסוק ב-וICI. התוצאות היו שונות עבור כתבי עת שונים. באופן כללי, ממצאי הסקירה מציעים כי מדענים עשויים להניח כי קוראיהם חולקים את ההנחה המפורשת של-ICI ישנו מרכיב ערכי אינהרטי הקשור לתכונות ולהתנהגות, ולכן מוותרים על הזדמנות להסביר מדוע הם סבורים כי יש חשיבות לחקר ICI.

מבוא
חוקרים רבים סבורים כי תחום המחקר שלהם הינו חשוב...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^