ליקויים בזיכרון פונולוגי לטווח קצר ובתפישת דיבור בלקויות שפתיות: ראיות ממתבגרים בעלי ASD ו-SLI.

סיכום בעברית בהיקף 709 מילים, של המאמר:

Loucas, T., Riches, N. G., Charman, T., Pickles, A., Simonoff, E., Chandler, S., & Baird, G. (2010). Speech perception and phonological short-term memory capacity in language impairment: preliminary evidence from adolescents with specific language impairment (SLI) and autism spectrum disorders (ASD). International Journal of Language & Communication Disorders, 45(3), 275-286.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ליקויים בזיכרון פונולוגי לטווח קצר ובתפישת דיבור בלקויות שפתיות: ראיות ממתבגרים בעלי ASD ו-SLI.
Loucas et al., 2010

שאלות ומטרת המחקר
המחקר עוסק בבסיס הקוגניטיבי של ליקויים בשפה. מטרת המחקר היא לבחון את התפקיד של זיכרון פונולוגי לטווח קצר (PSTM) ותפישת דיבור בעיבוד של מילות תפל, והאם אנשים הסובלים מלקות ייחודית בשפה (SLI) ומהפרעות הספקטרום האוטיסטי (ASD) יחד עם לקות שפתית (ALI) מראים דפוסים דומים או שונים של הליקוי בתהליכים הקוגניטיביים. כלומר, מטרת המחקר היא להעריך את הקשר הסיבתי האפשרי בין PSTM לבין גורמים תפישתיים בדיבור, על ידי תפעול גורמים אלה באופן ישיר, במשימת עיבוד מילות תפל שאינה מערבת רכיב של פלט. שאלת המחקר מעניינת בכך שהיא מאפשרת לאתר את המיקום הספציפי של הבעיה.

רציונל
SLI ו-ASD הן שתי הפרעות התפתחותיות שמקושרות עם ליקוי בשפה. קשה להבין את טבע הלקויים בשפה בגלל המגוון הרב של יכולות קוגניטיביות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^