חקר תקשורת והוראתה: דילמות מובנות ופתרונות משתנים (חלק א')

סיכום בעברית בהיקף 899 מילים, של המאמר:

אדוני, ח. ופירסט, ע. (2006). חלק א. בתוך: מחקר תקשורת והוראתה: דילמות מובנות ופתרונות משתנים (עמ' 1-26). ירושלים: מאגנס.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
חקר תקשורת והוראתה: דילמות מובנות ופתרונות משתנים (חלק א')
אדוני ופירסט, 2006

מבוא
כיום ברור שלאמצעי התקשורת יש מקום מרכזי בחיי היום יום של הפרט ובהתנהלות המערכת החברתית. עם זאת, יש עדיין ויכוח בנוגע לאופי ההוראה והמחקר בתחום התקשורת. לעיתים קשה לשלב בין המחקר העיוני של תופעות תקשורת לבין הכשרה מקצועית בתחום העיתונות והתרבות. לשני התחומים אילוצים שונים ופרספקטיבות שונות. בנוסף, התחום ממוקד בין מדעי הרוח למדעי החברה, ולכן קשה להתוות לו גבולות קשיחים.
החלק הראשון של הספר יציג את המסגרת התיאורטית הרלוונטית שכוללת שלושה ממדים שנוגעים להתפתחות התחום של חקר התקשורת: יחסי גומלין מוסדיים ואידיאולוגיים בין החברה לבין התפתחות של יחידות אוניברסיטאיות להוראה ולמחקר; המדע כמערכת חברתית עם יחסי גומלין בין פרטים; ויחסי הגומלין בין פרדיגמות מדעיות.

חלק א' - ההקשר התיאורטי
פרק ראשון - גישות בחקר הסוציולוגיה של המדע
יש מספר גישות תיאורטיות בתחום הסוציולוגיה שרלוונטיות לנושא המחקר.
1. גישה שתופסת את המדע כמערכת מוסדית ובוחנת את יחסי הגומלין בינה לבין המערכות המוסדיות האחרות. בבסיס גישה זו עומדת התורה המרקסיסטית. הסוציולוגים שיוצאים מגישה זו: מקס ובר, קרל מנהיים ויוסף בן דוד.
2. גישה שרואה את המדע כמערכת חברתית ומתמקדת ביחסי הכוח...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^