השתנות בתהליכים של תשומת לב ב-ADHD: אבחנות מהכיתה

סיכום בעברית בהיקף 656 מילים, של המאמר:

Rapport, M. D., Kofler, M. J., Alderson, R. M., Timko Jr, T. M., & DuPaul, G. J. (2009). Variability of attention processes in ADHD: Observations from the classroom. Journal of Attention Disorders, 12(6), 563-573.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
השתנות בתהליכים של תשומת לב ב-ADHD: אבחנות מהכיתה
Rapport et al., 2009

מבוא
ADHD היא הפרעה נוירו התפתחותית, שפוגעת בהתנהגות ובקוגניציה. מוסכם כי המאפיין המרכזי של ההפרעה הוא חוסר יכולת להתרכז, אולם יש תיאוריות שגורסות כי זהו מאפיין שולי. מחקרי מעבדה אינם מצליחים להצביע בקביעות על בעיות בתשומת הלב בקרב ילדים שאובחנו עם ADHD. מחקרים מבוססי כיתה כן מצביעים בקביעות על קשיים בתשומת לב בקרב ילדים שאובחנו עם ADHD. טרם חקרו אינטראקציות בין קבוצה לזמן והשפעתן על תשומת הלב במחקרים מבוססי כיתה. המחקר הנוכחי בוחן אמפירית את הסתירות הקיימות בין מחקרים מבוססי מעבדה לבין מחקרים מבוססי כיתה. זהו המחקר הראשון שבוחן השתנות בתשומת הלב בכיתה. הוא בוחן שינויים בתשומת הלב החזותית בהפרשי זמן קטנים (מתחת לדקה) בקרב ילדים עם ADHD בזמן ביצוע מטלות אקדמיות.
...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^