הפיתוח התאורטי של גישת הצדק המאחה – הקיים והחסר

סיכום בעברית בהיקף 849 מילים, של המאמר:

גל, ט. (2016). הפיתוח התאורטי של גישת הצדק המאחה – הקיים והחסר. בתוך: ינאי, א. וגל, ט. (עורכים) מפגיעה לאיחוי: צדק מאחה ושיח מאחה בישראל (עמ' 3-27). ירושלים: מאגנס.

 להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הפיתוח התאורטי של גישת הצדק המאחה – הקיים והחסר
גל, 2016

המאמר עוסק במושג הצדק המאחה, בדגש על ההיבטים התיאורטיים המרכזיים שקיימים בו. בחלק הראשון מוצגות ההגדרות השונות של גישת הצדק המאחה, בחלק השני מוצגת ההתפתחות התיאורטית של המושג בהתייחס לגורמים השונים כמו מבצע העבירה, הנפגע והקהילה, ובחלק השלישי מוצגים תחומים נוספים הקשורים ומשפיעים על הצדק המאחה. בחלק הרביעי, מתוארים התחומים החסרים בפיתוח התיאורטי של המושג.

מהו צדק מאחה
גישת הצדק המאחה היא תפיסת עולם חלופית לתפיסת הצדק העונשי, גם ברובד המושגי וגם ברובד המעשי. בניגוד לגישת הצדק העונשי שרואה את עשיית הצדק כענישת הפוגע, גישת הצדק המאחה מתמקדת בתהליכים שיוכלו לתקן את הנזק שנגרם על ידי הפגיעה. ההתמקדות של גישת הצדק המאחה היא לאתר את הנפגעים בעבירה ואת הפגיעות שמהן הם סבלו בעקבות המעשה, ולהביא את הפוגע לביצוע מעשים שמיועדים לתקן את הנזקים ולתת מענה לצרכים של מי שנפגעו כתוצאה מהם. ברמה המושגית, הכוונה היא להשלכות הגופניות, הפסיכולוגית, הכספיות או החברתיות שנגרמו כתוצאה מהמעשה, גם עבור הקורבן, גם עבור הפוגע, וגם עבור סביבתם של הקורבן ושל הפוגע. ברמה המעשית, הכוונה היא לקיום מפגש בין כל...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^