האם השינוי במחיר הדלק משפיע על הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי? בדיקת נתונים מארה"ב בין 1950-2013

סיכום בעברית בהיקף 734 מילים, של המאמר:

Aucott, M., & Hall, C. (2014). Does a Change in Price of Fuel Affect GDP Growth? An Examination of the US Data from 1950–2013. Energies, 7(10), 6558-6570.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
האם השינוי במחיר הדלק משפיע על הצמיחה בתוצר המקומי הגולמי? בדיקת נתונים מארה"ב בין 1950-2013
Aucott & Hall, 2014

תקציר
החוקרים בדקו את הנתונים על צריכת דלק ועלויות הדלק בין השנים 1950 עד 2013, מול מדדי כלכלה ואוכלוסייה, על מנת לגלות הקשר בין האחוז בתוצר המקומי הגולמי שהוצא על דלק בכל שנה, כולל דלק מחצבי וגרעיני, לבין הצמיחה בכלכלה.
נמצא שהמשתנים קשורים בקשר שלילי, כלומר שהזמינות והמחיר של הדלק קובעים באופן מובהק את ביצועי הכלכלה. החוקרים סבורים שהקשר עקבי עם הניתוח המתבסס על עיקרון ההחזר על ההשקעה של האנרגיה, לפיו הדלקים, בהיותם מוצר יקר, יכולים לעכב את הצמיחה הכלכלית.
ההתאמה הטובה ביותר הייתה בין אחוז האנרגיה מהתוצר המקומי הגולמי לבין השינוי השנתי בתוצר המקומי הגולמי, כאשר יש נקודת מפנה בסביבות 4%. מעל שיעור זה, ביצועי הכלכלה נמוכים יותר, ומתחת לשיעור זה ביצועי הכלכלה גבוהים יותר. כיום, שיעור ההוצאה על דלקים מתוך התמ"ג עומד על כ-5%, הרוב על דלקים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^