אינטרסים כלכליים והאיחוד האירופי: זרז או מעצור לאינטגרציה אירופאית?

סיכום בעברית בהיקף 765 מילים, של המאמר:

Sadeh, T., & Howarth, D. (2008). Economic interests and the European Union: A catalyst for European integration or a hindrance?. The British Journal of Politics & International Relations, 10(1), 1-8.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
אינטרסים כלכליים והאיחוד האירופי: זרז או מעצור לאינטגרציה אירופאית?
Sadeh & Howarth, 2008

קבוצות אינטרסים כלכליים מוגדרות כארגונים מייצגים שמיועדים להשגת האינטרסים הכלכליים החומריים של חבריהן. הם כוללים איגודים מקצועיים, ארגונים סקטוריאליים ומקצועיים, גופים המייצגים עסקים קטנים ועוד, ויכולים לכלול גם חברות אינבדואליות. מחקרים העוסקים באינטרסים כלכליים באינטגרציה אירופאית מתחלקים לארבעה סוגים: (1) מחקרים בהם אינטרסים כלכליים הם חלק מגישה תאורטית הנוגעת לאינטגרציה אירופית בכלל, כמו מחקרים העוסקים בגורמים על-לאומיים בהתפתחות האיחוד, (2) מחקרים של קבוצות אינטרסים מסוגים שונים הפועלות באיחוד, (3) מחקרים שעוסקים באינטרס כלכלי מסוים, ולבסוף (4) מחקרים שבוחנים גיבוש עדיפויות ואת השפעתם של אינטרסים כלכליים על מדיניות לאומית.
מטרת הגיליון המיוחד של עיתון זה היא לקבץ ניתוחים עדכניים אודות תפקידם של אינטרסים כלכליים בתחומים שונים של מדיניות אירופאית ובאינטגרציה אירופאית באופן כללי. מוצגים שישה מחקרים בגישות שונות, תוך התיחסות להשפעת אינטרסים כלכליים על האיחוד ועל המדינות בתוכו, ולהפך –...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^