שיטור יעיל לישראל של המאה ה-21

סיכום בעברית בהיקף 1229 מילים, של הדו"ח:

סאונדרס, ג'., פופר, ס. ו., מוראל, א. ר., דיוויס, ר. ס., בר רבי, ק., לויכנר, ק. ג'., עפרון, ש., סגלוביץ, ב., וריילי ג'. (2014). שיטור יעיל לישראל של המאה ה-21. סנטה מוניקה: קרן ראנד למדיניות ציבורית בישראל.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


שיטור יעיל לישראל של המאה ה-21
סאונדרס ואח', 2014

המלצות להגברת יעילותה של משטרת ישראל
שתי המלצות עיקריות: ראשית, משטרת ישראל צריכה לאמץ מודל שיטור המבוסס על צדק תהליכי (procedural justice). מהלך זה כרוך באימוץ מערך של אסטרטגיות להגדלת השקיפות של פעילות המשטרה ולהגברת האחריותיות שלה על ביצועיה. שנית, ממליצים להפחית את השימוש בהרתעה כללית ולהעדיף את השימוש בהרתעה ממוקדת. שינוי זה בגישת ההרתעה יצריך שינויים מבניים, ספציפיים, בארגון המשטרה. אסטרטגיות אלה עולות בקנה אחד עם יוזמות שכבר הוחל בביצוען בישראל, ואשר נועדו להביא להנהגת שיטור מוכוון-בעיה, שיטור קהילתי ואסטרטגיות חדשות של הרתעה.
ארבע סוגיות:
- מדידת ביצועי המשטרה לצורך הבטחת האחריותיות.
- הגדלת השקיפות, ההיענות וקשרי הקהילה של המשטרה.
- מודרניזציה של כוח העבודה המשטרתי.
- שיפור כושר ההרתעה של המשטרה.

מודל שיטור המבוסס על צדק תהליכי: הגברת ההגינוּת, האחריותיות והיעילות
אף על פי שרוב אזרחי ישראל אינם באים במגע עם שוטרים, לעמדות שלהם יש השפעה על ביצועי המשטרה: כאשר רווחת התפישה שהמשטרה סובלת מחסרונות רבים ושאת שורותיה מאכלסים שוטרים חלשים, עלולות עמדות אלה לחבל בשיתוף הפעולה עם הקהילה, שהוא חיוני להצלחת המשטרה. לעומת זאת, כשהציבור רוחש אמון למשטרה, נוצר מעגל מיטיב: שיטור טוב ותוצאות טובות עוזרים לבנות תמיכה ציבורית, ותמיכה ציבורית תורמת לתוצאות שיטור משופרות.
שיטור יעיל הוא תוצאה של גורמים רבים. הוא איננו תלוי אך ורק ביעילות של המשטרה, או בחריצות שלה, אלא גם בקשרים בין המשטרה והקהילה שהיא משרתת.

נתיבים אפשריים למימוש צדק תהליכי, הפעולות שמשטרת ישראל יכולה לנקוט
- הפגנת הגינות וצדק: היחס לכל האזרחים ניתן על פי...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^