על זנות, מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות

סיכום בעברית בהיקף 2242 מילים, של המאמר:

רימלט, נ. (2011). על זנות, מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות. משפט וממשל, 13, 439-491.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
על זנות, מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות
רימלט, 2011

התנגדויות רווחות להפללתם של צרכני זנות
בדוח ועדת וולפנדן האנגלית משנת 1957 הוצגו השיקולים בכל הנוגע בהסדרה הפלילית של תופעת הזנות. הוצגו שלוש תמות מכוננות בנושא: הטבע האנושי, הביולוגיה הגברית והבחירה האוטונומית של הפרט. תפיסתה העקרונית של ''הזנות החופשית'' כעניין מגונה, מתועב ונקלה, אך לא בעייתי בשום דרך אחרת.
1. הטבע האנושי, או ''זו דרכו של עולם''
מדובר ב''מקצוע העתיק בעולם'' והזנות הייתה קיימת מאז ומעולם בכל חברה אנושית. דבר זה קיבל ביטוי רשמי בדוח הוועדה לבדיקת בעיות הזנות בשנת 1977. שם נקבע: ''כי אין אפשרות לעקור את הזנות מהחברה האנושית''. והסיקה כי: ''יש להשאיר לעוסקות בכך שטח מחיה, שבו תוכלנה לעסוק בעיסוקן, על כל השלבים הכרוכים בו מבלי לעבור על החוק''.
הביקורת - היא מחמיצה היבט מרכזי בהתפתחותה של הזנות. הזנות התפתחה בעולם שנשלט על ידי גברים, בתקופה שבה לנשים כקבוצה לא היה כוח פוליטי או השפעה על עיצוב המרחב הציבורי והפרטי. מציאות של אי שוויון. צורכיהם של הגברים והאינטרסים שלהם שהכתיבו את אופן עיצובו של המרחב הציבורי ואת הגדרת המותר והאסור בהקשר זה. הזנות התפתחה אפוא במרחב הציבורי משום שהגברים חפצו בזונות ומשום שהיה בידיהם הכוח הפוליטי להקים בתי זונות, לכפות (לעיתים בחקיקה) על נשים מסוימות (בעיקר שפחות) לעסוק בזנות, ולגייס את המדינה לטובת הסדרת הזנות והנגשתה לכל גבר שחפץ בכך. הייתה לכך השפעה על מעמדן של כלל הנשים ובמיוחד המשגתה של הזונה כאנטיתזה של נשיות נורמטיבית. הקשר כוחני זה מסביר גם את המתח המובנה ביחס החברתי והמשפטי כלפי זונות, שבמרכזו גינוי מוחלט של העוסקות בזנות לצד מתן לגיטימציה, חלקית לפחות, לגברים שצורכים שירותי זנות, אשר מספקים בכך את הביקוש שמאפשר ומעודד את קיומה של תופעה זה כבר אלפי שנים.
2. הביולוגיה הגברית, או ''גבר עליו יצרו''
הטיעון המקובל הוא שאת ההליכה לזונה ואת צריכת שירותיה יש להבין כנגזרים מהצורך הגברי בפורקן. הצגתם של גברים כיצורים מיניים הזקוקים באופן קבוע לפורקן מיני באמצעות זמינותן של נשים מסוימות. נימוקי הסנגוריה הציבורית נגד הצעת החוק הראשונה להפללתם של צרכני זנות, תחת הכותרת ''הפונקציונאליות של הזנות'': הזנות מאפשרת פורקן וסיפוק לאוכלוסיות שונות - עובדים זרים, אנשים מתת קבוצות מסורתיות/שמרניות שלא יכולים למצוא סיפוק בקבוצתם, נכים וחולים. שלושה נדבכים מרכזיים: הצורך הגברי בפורקן מיני כעובדה ביולוגית, קשר של סיבה ותוצאה בין העובדה הביולוגית לבין קיומה של הזנות והמציאות האמפירית שבה רק גברים הולכים לזונות.
יוון העתיקה: על רקע תפיסות משוחררות למיניות הגברית ולמוסר המיני הגברי, נתפסה ההליכה לזונה כמימוש של זכות לעונג מיני. בנוסף הוקמו בתי זונות בחסות מדינית.
אנגליה הנוצרית הוויקטוריאנית: התלוותה עקימת חוטם מוסרנית מסתייגת מההליכה לזונה אך חוקקה את חוק המחלות המדבקות, שמטרתו לספק בחסות החוק הגנה בריאותית מרבית כאשר גברים נזקקים לשירותי המין של זונות. גם יוון וגם אנגליה התייחסו אל הצורך הגברי בזמינותן המיני של זונות כאל עובדה קיימת.
ביקורת - חשוב לזכור כי במיוחד בהקשר המגדרי...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^