מדד האינטליגצינה הסיני עבור ילדים צעירים: בדיקת מבנה הגורמים ואי-השתנות המדידה באמצעות מסגרת העבודה של מבחן האינטליגנציה של וקסלר

סיכום בעברית בהיקף 1072 מילים, של המאמר:

Guo, B. & Aveyard, P. (2009). The Chinese intelligence scale for young children. Testing factor structure and measurement invariance using the framework of the Wechsler intelligence tests. Educational and Psychological Measurement, 69, 459-474.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


מדד האינטליגצינה הסיני עבור ילדים צעירים: בדיקת מבנה הגורמים ואי-השתנות המדידה באמצעות מסגרת העבודה של מבחן האינטליגנציה של וקסלר
Guo & Aveyard, 2009

מטרת המחקר
מטרת המחקר הייתה לבחון האם ניתן ליישם על השאלון הסיני למדידת אינטליגנציה לילדים צעירים (Chinese Intelligence Scale for Young Children – CISYC), מבנה של ארבעה פקטורים, במקום שני פקטורים בלבד כמו שמתקיים כיום בניתוח התוצאות של שאלון זה. השאלון הסיני כולל עשרה תתי סולמות, אשר מחולקים כיום לשני פקטורים: הבנה מילולית, ותפיסה מרחבית. בשאלונים אחרים למדידת אינטליגנציה, כמו Wechsler Intelligence Scale for Children, מתקיימת חלוקה לארבעה פקטורים של אינטליגנציה: הבנה מילולית, היגיון תפיסתי, זיכרון עבודה ומהירות עיבוד. לכן, המטרה במחקר הנוכחי היא לבחון בעזרת ניתוח גורמים מאשש, האם ניתן לבצע חלוקה של סולם האינטליגנציה הסיני לארבעה מדדים במקום לשניים, ולבחון את ההתאמה של חלוקה זו באמצעות השוואה בין שתי קבוצות של ילדים בסין שעבורם יש נתונים לגבי סולם האינטליגנציה: ילדים מאזורים עירוניים מול ילדים מאזורים כפריים.

סולם המדידה של המשתנים הנצפים (האינדיקאטורים)
המשתנים הנצפים בניתוח גורמים מאשש מתייחסים לפריטים בכלי המדידה. באפקט של המשתנים הלטנטיים ניתן לצפות רק באופן עקיף באמצעות השפעתם על הדברים שניתן למדוד, שהם התגובות לפריטים בכלי המחקר. המשתנים הנצפים (האינדיקאטורים) במחקר הם עשרה משתנים שהם תתי הסולמות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^