המשטרה וזכויות האדם

סיכום בעברית בהיקף 743 מילים, של המאמר:

קרמניצר, מ. (1994). המשטרה וזכויות האדם. משפט וממשל, 2, 159-167.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


המשטרה וזכויות האדם
קרמניצר, 1994

אין ניגוד הכרחי בין משטרה לבין זכויות אדם. למשטרה תפקיד מרכזי ומכריע בשמירה על זכויות האדם. יתר על כן, היא הגורם הראשון בחברה העוסק בפועל בשמירה עליהן. הבעייתיות שיצרה את רושם הניגוד הזה, נעוצה בהכרח שיש למשטרה לפגוע לעתים פגיעה מוצדקת באחת מזכויות היסוד של האדם ובאינטרסים חברתיים אחרים, ובה בעת גם להימנע מפגיעות לא מוצדקות בזכויות האדם. האתגר העומד בפני משטרת ישראל הוא להפוך את ההלכה של זכויות אדם למעשה בעבודת המשטרה. הגשמת אתגר זה תלויה בשני דברים: ראשית, יש לראות את המציאות, לרבות הקשיים, הבעיות והסכנות שבה, ראייה אמיצה ומפוכחת. שנית, לאחר שמסתכלים במציאות נכוחה, צריך לא לקבל אותה, לא להשלים אתה ולבחון כיצד ניתן לפעול לשיפורה.
לפי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, סעיף 5: ״אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של האדם במעצר״. סעיף 7 לחוק אומר: ״אץ עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם על גופו או בכליו.״
בא סעיף 8 לחוק ומורה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^