"המפץ הגדול" של חברת NIBCO

סיכום בעברית בהיקף 3285 מילים, של המאמר:

Brown, C. V. & Vessey, I. (2001). NIBCO’S “Big Bang”. Communications of the Association for Information Systems, 5(1), 1-39.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


"המפץ הגדול" של חברת NIBCO
Brown & Vessey, 2001

בדצמבר 1997 יישמה חברת NIBCO בהצלחה מערכת המידע SAP R/3 בכל עשרת מפעליה וארבעה מרכזי הפצה חדשים בשיטת המפץ הגדול. ההחלטה ליישום בשיטת המפץ הגדול התקבלה בהנהלת החברה למרות המלצות מומחים ויועצים בתחום שיעצו יישום איטי והדרגתי. עלות הפרויקט הוערכה ב-17 מיליון דולר.

רקע ומידע על חברת NIBCO
NIBCO – חברה אמריקאית ליצור שסתומים וצינורות. בשנת 1996 הרוויחה החברה 461 מיליון דולר והעסיקה יותר מ3000 עובדים. גודל החברה מוערך כבינוני.

מערכות המידע בNIBCO-
ארבע מערכות מידע עיקריות, מערכות legacy בעלות בסיסי נתונים שונים ונתמכות על ידי חומרה של יצרנים שונים. לא הייתה כל אינטגרציה בין המערכות השונות:
• מערכת לתמיכה בהזמנות.
• מערכת לתמיכה ביצור (נתמכה על ידי חומרה מתוצרת HP)
• מערכת לתמיכה בהפצה (המערכת הותאמה לחומרה מתוצרת IBM)
• מערכת לתמיכה בחשבונאות (נתמכה על ידי חומרה מתוצרת IBM).
מלבד מערכות אלו נרכשו חבילות תוכנה על ידי יחידות עסקיות שונות בחברה, לתמיכה באפליקציות שונות. והמפעלים השתמשו בגרסאות מקומיות ומנותקות (בעלות בסיסי נתונים שונים) של אותן חבילות תוכנה, מרבית מחבילות התוכנה נתמכו על ידי חומרה מתוצרת IBM.
בתחילת שנת 1995 צוות בין –תחומי (Cross-functional) אשר מונה לצורך לפיתוח תוכנית אסטרטגית והנדסה מחדש של תהליכי שרשרת האספקה, קבע שהחברה לא תוכל להמשיך לשגשג אם תמשיך להשתמש במערכות המידע הקיימות.
ולקראת סוף שנת 1995 קבוצת BCG (Boston Consulting Group), אשר נשכרה במטרה לעזור לחברה לפתח תוכנית אסטרטגית בנוגע למערכות מידע לתמיכה ביעדים העסקיים החדשים של החברה, המליצה להחליף את מערכות הlegacy במערכות כוללות (integrated) מבוססות ארכיטקטורת שרת – לקוח . כמו כן המליצה החברה ליישם את השינוי בהדרגה לאורך 3-5 שנים.

צוות בחירת הERP-
בתחילת שנת 1996 הוקם צוות עובדים (בדרגות תפקידים ניהוליות) לבחירת מערכת הERP . אחת ההחלטות העיקריות שעמדו בפני הצוות הייתה האם לרכוש מספר של פתרונות טובים ביותר מכל תחום ולקשרם למסד נתונים יחיד, או לרכוש מערכת ERP אחת הכוללת את כל המודולים.
חברי הצוות בדקו והעריכו שבע מערכות. לצורך ההערכה נעזרו חברי הצוות בנציגים של יצרני המערכות, ערכו ביקורים אצל לקוחות של יצרני המערכות, ערכו בדיקות benchmarkingוסיכמו את היתרונות והחסרונות של כל מערכת. חברי הצוות גילו שחברות שיישמו את שיטת "go- slow" (יישום איטי והדרגתי) לא היו בין החברות המצליחות ביותר. ומספר מחברי הצוות הרגישו הגישה שהוצעה על ידי BCG ליישום הדרגתי במסגרת זמן של 3-5 שנים, אינה המתאימה ביותר ל-NIBCO בגלל החשש שיישום ממושך ייפסק באמצע על ידי החברה.
בחודש יולי 1996 המליץ צוות בחירת המערכת על רכישת מערכת SAP R/3. הערכת העלויות של המערכת כללה עלות הסבה מעבודה על mainframe לעבודה בפלטפורמת שרת – לקוח ועלות רכישת המערכת והרישיונות.

יתרונות עתידיים בשימוש במערכת SAP R/3:
• חסכון בעלויות התפעול של החברה.
• חסכון בהוצאות אחסון המלאי.

חברי הצוות הגיעו למסקנה שעלות הייעוץ הנדרש ליישום המערכת בשיטת ה"מפץ הגדול" תהיה גבוהה, כשליש מתקציב כל הפרויקט, אך תהייה נמוכה יותר מיישום הדרגתי וממושך ולכן המליצו על יישום מהיר ככל הניתן של מערכת R/3.

בחירת שותף ליישום המערכת
הצוות אשר היה אחראי לבחירת המערכת מונה גם לבחירת שותף שלישי ליישום במערכת בארגון. אחד התנאים הקריטיים לבחירת הארגון השותף ליישום היה תמיכת הארגון ביישום המערכת בשיטת המפץ הגדול. נבחר הארגון IBM, בין היתר משום ש-NIBCO רכשו חומרה רבה מתוצרת החברה בעבר ולמרות הסתייגותה וחוסר ניסיונה בישום מוצלח של מערכות בשיטת המפץ הגדול.
באוגוסט 1996 נחתם החוזה עם IBM. בחוזה נקבעו שירותים רבים אותם תספק IBM כגון: ייעוץ יישום, ייעוץ ניהול שינויים, ייעוץ בנושאי טכנולוגיה ותשתית. כמו כן נקבע כי שישה יועצים יעבדו עם צוות הפרויקט לאורך הפרויקט ויתווספו יועצים נוספים בעת הצורך. בין תפקידיהם לייעץ בפיתוח ב ABAP.

צוות TIGER
הצוות כונה " TIGER " (ראשי תיבות: Total Information Generating Exceptional Results). המוטו של הפרויקט היה “break away” – לברוח/ להשתחרר, שסימל את הצורך בשחרור מהתהליכים והשתית הישנים.

הנהלת צוות הפרויקט
להובלת הפרויקט נבחרו 3 מנהלים בכירים בחברה, אשר עזבו את תפקידיהם (חלקם עזבו בהדרגה) בחברה ועברו לעבוד רק על הפרויקט. רקס מרטין, נשיא ויושב ראש חברת NIBCO,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^