הגנה ראויה על "אנשים לא נחמדים": הערות על מגילת הזכויות הרזה שבהצעת החוקה

סיכום בעברית בהיקף 1719 מילים, של המאמר:

ספיר, י. (2007). הגנה ראויה על "אנשים לא-נחמדים": הערות על מגילת הזכויות הרזה שבהצעת החוקה. משפט וממשל, 10(2), 571-591.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


הגנה ראויה על ''אנשים לא נחמדים'': הערות על מגילת הזכויות הרזה שבהצעת החוקה
ספיר, 2007

שלוש סיבות לכך שזכויותיהם של חשודים ונאשמים חשופות מעצם טבען ובשל האקלים הפוליטי והחברתי שבו הן פועלות, לפגיעה מתמדת.
ראשית, הגנה על זכויותיהם של חשודים ונאשמים נתפסת כפוגעת ברשויות אכיפת החוק ובמלחמתן בפשיעה. שנית, קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות ייטו לפגוע בזכויותיהם של חשודים ונאשמים בשל הקושי שלהם להעמיד את עצמם מאחורי "מסך הבערות" ולנתק את עצמם ממאפייניהם האישיים וממצבם החברתי בטרם יגבשו עמדה בקשר לזכויות אלה. שלישית, נראה שקיים פער בין הדימוי של ההליך הפלילי לבין הדרך שבה הוא מתנהל במציאות. התפיסה הרווחת היא שהמשפט הפלילי שוויוני יותר, הוגן יותר ומוטה יותר לטובת חשודים ונאשמים מכפי שהוא במציאות.
א. פתח דבר - בדיוניה של ועדת החוקה, חוק ומשפט ניתן לזהות שתי גישות עיקריות בקשר על פי הגישה הראשונה ("גישת החוקה הרזה"), גם זכויות שקיימת לניסוח הזכויות. הסכמה רחבה באשר לחשיבותן אין צורך לכלול במפורש בחוקה, אם הן נובעות מזכויות שלגביהן אין מחלוקת בדבר ההצדקה לעיגונן בחוקה, כגון הזכות לחירות, לכבוד או להליך ראוי. על פי הגישה השנייה ("הגישה המרחיבה"), קיימת חשיבות אדירה לעיגון בהיר, מפורט ומפורש של הזכויות החוקתיות, ועל כן אם אנו סבורים כי מדובר בזכויות ראויות וחשובות, יש לקבוע אותן במפורש בחוקה, ולא להסתפק באמירות כלליות על הזכות ל"הליך ראוי".
ב. מינימליזם ועמימות לעומת פירוט ובהירות - הנחת המוצא היא שאין בכוחה של החוקה להגביל את המחוקק הגבלה מוחלטת. תמיד יהיה מתחם שבו יוכל המחוקק לפעול, והחוקה היא שמגדירה את המתחם הזה ואת מידותיו. השאלה היא אם ראוי להגדיר מתחם זה בצמצום או בהרחבה.
הספרות הקיימת: מן הצד האחד, נראה שאין מנוס ממידה מסוימת של עמימות. העובדה שחוקה עוסקת בדרך כלל בעקרונות יסוד, והצורך להגיע לפשרות ולהסכמה רחבה בין בעלי עמדות שונות בעת כינונה של חוקה, הם נימוקים מקובלים בזכות העמימות ובגנות הפרטנות. הרט סובר כי לעמימות יש יתרונות בולטים מכיוון שלעולם אי אפשר לצפות קשת של מקרים קשים שיזמן העתיד. על כן, לדעתו, עדיף להשאיר את ההכרעות באותם מקרים בלתי צפויים לעתיד. קרדוזו ביטא רעיון זה יפה בהדגישו את הגמישות הרצויה של החוקה, אשר הנורמות הכלולות בה אינן ''rules for the passing hour'', אלא...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^