דעיכת מוסד המשפחה האמריקנית, 1960-1990: ניתוח והערכה

סיכום בעברית בהיקף 2649 מילים, של המאמר:

Popenoe, D. (1993). American family decline, 1960-1990: A review and appraisal. Journal of Marriage and the Family, 55(3), 527-542.‏

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


דעיכת מוסד המשפחה האמריקנית, 1960-1990: ניתוח והערכה
Popenoe, 1993

הקדמה:
בניגוד לדעתם של חלק מהאקדמאים שהמשפחה באמריקה לא נמצאת בירידה, אלא רק משתנה, הנחת היסוד של המאמר הזה היא שירידת המשפחה משנת 1960 ואילך היא תלולה, ותוצאותיה החברתיות הן משמעותיות, במיוחד בעבור הילדים. בהסתמך בעיקר על מפקד התושבים האמריקאי, הכותב סוקר מגמות משפחתיות לאורך שלושת העשורים האחרונים. העדויות לירידת המשפחה מוערכות בשלושה תחומים: התחום הדמוגרפי, התחום המוסדי והתחום התרבותי. הכותב טוען שהמשפחות כמוסד מחברת איבדו מהפונקציות שלהן, מכוחן, מסמכותן, המשפחתיות כערך תרבותי איבדה ממרכזיותה ואנשים כיום נכונים פחות להשקיע זמן, כסף ואנרגיות בחיי המשפחה וכתחליף הם משקיעים בעצמם. כמו כן, המשפחה קטנה, היא פחות יציבה ואורך חייה התקצר. הירידה הנוכחית במשפחה היא משמעותית יותר מכל ירידה בעבר, משום שהמשפחה הגרעינית היא שנפגעת, היחידה הבסיסית נותרת עם שתי פונקציות חיוניות בלבד שלא יכולות להתבצע טוב יותר במקום אחר: גידול ילדים וסיפוק חיבה לחבריה. האידיאל התרבותי של "הילד במרכז" נחלש, ונוצר מצב חסר תקדים בהסטוריה האמריקאית של קהילות למבוגרים בלבד, הצבעות לקיצוץ בתקציבי החינוך והתחזקות העמדה של "אין כניסה לילדים".

סקירה כללית:
בתחילת המאה האמינו כי המאה שבפתח תאופיין כ"מאה של הילד": גידול בזכויות הילד, בעיקר בזכותו לגדול בבית מאושר ויציב עם הורים מסורים. באמצע המאה אחוז גבוה מהילדים האמריקאים גדלו במשפחה יציבה עם שני הורים, האחוז הגבוה ביותר בהסטוריה האמריקאית. בשנות החמישים היה אחוז פריון גבוה, שיעורי נישואין גבוהים, שיעורי גירושין נמוכים, משפחתיות ויציבות. ילדים זכו להערכה מידי הוריהם ומידי התרבות בה הם חיו. המשפחה הגרעינית, ההטרוסקסואלית, המונוגמית, בעלת חלוקת העבודה הברורה פרחה. אך מאז שנות החמישים מצב הילד הורע יחסית. בשלושים השנים האחרונות המשפחה והתרבות ממעטות לראות בילד כמרכז החיים. כלומר, האבחנות של תחילת המאה שניבאו שמאה זו תהיה מאת הילד היו מוטעות. השינוי הדרסטי שחל במשפחה משנות ה-60 ואילך הפתיעו חוקרים רבים בחקר המשפחה שתחילה סירבו לראות את השינוי הקרב ובא, אך כעת החוקרים מכל הזרמים השונים רואים בשינוי החל במשפחה כשורשי.

מהי "משפחה"?
יחידה ביתית קטנה הכוללת לפחות אדם בוגר אחד ואדם התלוי באותו בוגר. הגדרה זו נועדה לכלול בעיקר יחידה בין-דורית, הכוללת ילדים. אך נכים, קשישים ותלויים אחרים גם נכללים. הגדרה זו עוד נועדה לכלול משפחות חד-הוריות, משפחות חורגות, זוגות לא נשואים, זוגות הומו-לסביים ושאר סוגי המשפחות שבהן מעורבת תלות. הכותב, בהגדרה זו, יוצא כנגד הגדרות אחרות שניתנו למשפחה המגדירה אותה כמבוססת על יחסים-מיניים.
הגדרת תפקידי המשפחה- המשפחה כממלאת פונקציות וצרכים של החברה, כגון: רבייה וחברות הילדים, סיפוק צורכי חבריה לרגשות חיבה וחברות, שת"פ כלכלי ופיקוח על פעילות המינית. כאשר הכותב מדבר על ירידת המשפחה הוא מתכוון שהיחידות המשפחתיות כבר אינן ממלאות את הצרכים החברתיים הללו.

השינוי במשפחה האמריקאית 1960-1990:
כשבוחנים את המגמות המשפחתיות הבאות, חשוב לזכור שתי נקודות:
1. רבים מהמגמות הללו, כגון גירושין וירידה בפריון היו קיימות גם לפני שנות ה-60, אך מה שקרה בתחילת שנות ה-60 הוא שהן צברו תאוצה (גירושין), או ששינו כיוון לפתע (פריון).
2. שנות ה-50 היו תקופה יוצאת דופן, ויש להשוות אליהן בזהירות. אחוזי הפריון, למשל, שהיו במגמת ירידה מזה כמאה שנים, שינו כיוון בצורה דרמטית, רק כדי לשוב לאחוזים נמוכים בשנות ה-60.

מספר הילדים:
משפחה עם מעט ילדים יכולה להעמיד את הילד במרכז ולהעריכו, ממש כמשפחה מרובת ילדים. הנושא של כמות מול איכות הוא ממשי וחשוב. אחד מהמאפיינים של המשפחה הגרעינית שצמחה עם התיעוש והעיור הוא העובדה שהיו לה פחות ילדים, דווקא מהסיבה שהיא העריכה את הילד יותר...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^