גודל, ערך, ומגמת תנופה בתשואות מניות בינלאומיות

סיכום בעברית בהיקף 727 מילים, של המאמר:

Fama, E. F., & French, K. R. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of financial economics, 105(3), 457-472.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
גודל, ערך, ומגמת תנופה בתשואות מניות בינלאומיות
Fama & French, 2012

תקציר
בארבע יבשות שנבדקו (צפון אמריקה, אירופה, יפן ואסיה) נמצאו פרמיות בתשואות המניות הממוצעות. למעט יפן, פרמיות אלה קטנות עם גודל החברה. גם מגמת התנופה בתשואת המניות נמצאה במתאם שלילי עם גודל החברה, למעט יפן.
המחקר בדק האם מודלים אמפיריים לתמחור הון תואמים לערך ולמגמות בתשואות הממוצעות של מניות בינלאומיות, והאם תמחור הנכסים דומה בין ארבע היבשות שנבדקו. המבחן לא תמך בתמחור אחיד בין היבשות. בארבע יבשות (צפון אמריקה, אירופה ויפן) מודלים מקומיים שהניבו הסבר מניח את הדעת התבססו על גודל ועל ערך לעומת צמיחה. אפילו מודלים מקומיים היו פחות מוצלחים בבדיקתם על תיקי השקעות שהתבססו על גודל ועל מגמת תנופה בתשואה.

מבוא
מחקרים קודמים מצאו שמניות של חברות קטנות מניבות תשואות ממוצעות טובות יותר לעומת גדולות. כמו כן נמצא שמניות ערך (מניות של חברות שלהן ערך פונדמנטלי גבוה יותר) מניבות תשואות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^