סיכומים בנושא תיאוריה להורדה

סיכומים של מאמרים אקדמיים בנושא תיאוריה

חיפוש במאגר הסיכומים


שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

התאוריה הפנומנולוגית בטיפול באמצעות אמנות

591

₪42

סיווג תחנות רכבת לצורך תובלה אסטרטגית ותכנון שימושי קרקע: ההקשר חשוב!

911

₪42

יוכבד בת מרים: הכוח של שם האם בשירה

2411

₪42

רגשות המשקיעים ותפוצת CDS (חוזה החלף לסיכוני אשראי) במהלך המשבר הכלכלי העולמי

848

₪42

שני מאמרים על חוזק הקשרים ברשתות עבודה וההשפעה המיקרו-מבנית שלהם על עמדות וכוונות של לקוחות

538

₪32

עקרונות של הבחנה בין מערכות יחסים

607

₪42

החשיבות התיאורטית של המשפחה

2548

₪42

ארגון השיווק הזמני

406

₪32

מהי חשיבה אפיסטמולוגית ולמה היא חשובה?

779

₪42

מדד האינטליגצינה הסיני עבור ילדים צעירים: בדיקת מבנה הגורמים ואי-השתנות המדידה באמצעות מסגרת העבודה של מבחן האינטליגנציה של וקסלר

1072

₪42

תחנת הכוח באטרסי: נוף פוסט-תעשיתי מטריד

959

₪42

בכבלי האינטואיציה: על ענישה, הרתעה ובתי כלא בישראל

892

₪42

תיאוריות ופסיכותרפיות פמיניסטיות: מקורות, נושאים וגיוון, פרק 1: עקרונות של תרפיה פמיניסטית

1652

₪42

מרוע לחולי: תפקידה של האתנו-פסיכולוגיה בעיצוב ההיררכיות האתניות בישראל

4399

₪42

ניתוח תרבותי של רבייה, פרק 4: דימויים רפואיים של גוף האישה: לידה

1215

₪42

הצמיחה והמשבר של הפסיכואנליזה בארצות הברית: פרויד והאמריקאים, 1917-1985 (סיכום עמ' 3-24)

1872

₪42

הקשרים סוציאליים של בריאות, חולי וטיפול בחולים: השפה של הצגת המקרה

2973

₪42

מקראה למחקרים על מוגבלויות, פרק 16: המודל החברתי של המגבלה

746

₪42

מערכת הפרופסיות: חיבור על חלוקה של עבודת מומחים, פרק 1: ספרות הפרופסיות / אבוט

2162

₪42

הקשרים סוציאליים של בריאות, חולי וטיפול בחולים, פרק 1: נקודת מבט: ביקורת על המודל הביו-רפואי

633

₪42

מקצוע הרפואה: מחקר על הסוציולוגיה של ידע נרכש, פרק 1: צמיחתה של הרפואה כמקצוע ייעוץ

2364

₪42

הדגשת הוודאי: החשיבות של השקיפות במחקר איכותני / תובל-משיח

724

₪42

ראיונות: מבוא לראיון איכותני. סיכום פרקים 2 ו-7: הראיון כשיחה, הסיטואציה בראיון

802

₪42

המיתוס של עליונות גזעית בספורט

715

₪42

פרק ראשון: במה עוסקת הסוציולוגיה?

694

₪42

סקירה של התפתחויות מהשנים האחרונות במחקר OR/MS בניהול אסונות

800

₪42

גישה אינטגרטיבית לתיאוריה ולמחקר של תקשורת: פרק 2 – חשיבה על תיאוריה

489

₪39

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל