סיכומים בנושא חברה להורדה

סיכומים של מאמרים אקדמיים בנושא חברה

חיפוש במאגר הסיכומיםשם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

האם היחס בין הנשי לגברי הוא כמו היחס שבין הטבע לתרבות? / שרי אורטנר

507

₪35

אמנות כתרפיה לילדים (סיכום עמ' 67-106)

589

₪42

השפעתם של גורמים פנימיים וחיצוניים על התפקודים השפתיים של שפת אם ושפה שנייה בקרב ילדי הגיל הרך דוברי רוסית-עברית ורוסית-גרמנית

659

₪42

אי-צדק אפיסטמי: כוח והאתיקה של הידיעה. פרק שביעי: אי-צדק פרשני (הרמנויטי)

747

₪42

אי-צדק אפיסטמי: כוח והאתיקה של הידיעה. פרק ראשון: צדק עדותי

751

₪42

גופים נכנעים. מתוך: לפקח ולהעניש: הולדת בית-הסוהר / מישל פוקו

698

₪42

מרחק סובייקטיבי בצוותי עבודה

570

₪42

אוטופיה תת-קרקעית: שיח ההנדסה האזרחית והחברתית בנושא המטרו של מוסקבה במהלך שנות ה-30 הסטליניסטיות

664

₪42

עקרונות של הבחנה בין מערכות יחסים

607

₪42

השפעת תמיכה של הורים על רמת החיים של ילדים נשואים

1050

₪42

קשרי הגומלין בין עבודה בשכר לעבודה במשפחה

1619

₪42

השפעתה של תעסוקת נשים על עוני בישראל

1070

₪42

פרספקטיבה בינלאומית של הורות: שינוי חברתי והבניות חברתיות

4232

₪42

גירושין בישראל: היבטים דמוגרפיים-חברתיים

1388

₪42

המבנה והתפקידים של המשפחה הגרעינית

1457

₪42

משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט מודרניות

3384

₪42

הכללים של המתודה הסוציולוגית, פרק 1: מהי עובדה חברתית? / סיכום המאמר של אמיל דורקהיים

770

₪42

גבולות של עבודה סוציאלית או עבודה סוציאלית של גבולות? / אבוט

687

₪42

ניהול מי שופכין לאורך הדורות: היסטוריה של האנושות

890

₪42

אלימות שוטרים כלפי אזרחים – דו"ח מחקר

1064

₪42

עולמה של הילדות: ילדות, חינוך וליווי הילד מנקודת המבט של חינוך ולדורף. פרק 5: קורותיה של הילדות

643

₪42

מרוע לחולי: תפקידה של האתנו-פסיכולוגיה בעיצוב ההיררכיות האתניות בישראל

4399

₪42

להמציא את עצמנו: פסיכולוגיה, כוח ואישיות, פרק 5: פסיכולוגיה כטכנולוגיה לאינדבידואליזציה

1955

₪42

כאשר בית החולים הופך לבית: נראות, ידע וכוח במוסד נילה

2149

₪42

אין מידה לאדם / סטיבן ג'יי גולד (סיכום עמ' 11-23)

193

₪25

מקצוע הרפואה: מחקר על הסוציולוגיה של ידע נרכש, פרק 2: ארגון פוליטי ואוטונומיה פרופסיונלית

1427

₪42

עדויות לגבי ניהול רווחים העולות מסעיף ההפרשה לחובות מסופקים

1240

₪42

סוציולוגיה: מהי תרבות? (משוניס, 1999)

1143

₪42

אזרחות כסגירות חברתית

3852

₪42

פרק ראשון: במה עוסקת הסוציולוגיה?

694

₪42

תעשיית תרבות: נאורות כהונאת המונים

707

₪42

איכות החשבונאות והשקעת ההון ברמת הפירמה

1283

₪42

שדה הייצור התרבותי, או: היפוכו של העולם הכלכלי; ייצור של אמונה: תרומה לכלכלה של סחורה סימבולית / פייר בורדייה

900

₪42

אידאולוגיה בהליכים פליליים, או "מודל" שלישי לתהליך הפלילי

768

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל