האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים לבעלי משרות כהזדמנות שנייה

סיכום בהיקף 1747 מילים ₪62
תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים לבעלי משרות כהזדמנות שנייה
Ayalon & Menahem, 2010


תקציר
לאחרונה יסדו אוניברסיטאות בישראל תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים (FP), שנועדו לבעלי משרות מנהלים זוטרים המעוניינים בתואר שני...

הלך החבל אחר הדלי: הריבוד המתמשך של הסטודנטים באוניברסיטאות

סיכום בהיקף 1374 מילים ₪42
הלך החבל אחר הדלי: הריבוד המתמשך של הסטודנטים באוניברסיטאות
יוגב, 2008

תקציר
בתחילת שנות ה-90 הרחיבה המועצה להשכלה גבוהה את לימודי התואר הראשון באוניברסיטאות יעודיות לאוכלוסיה פריפריאלית או ספציפית, שמרובדות כנמוכות...

הפרטה בהשכלה הגבוהה: תוכניות חוץ-תקציביות לתואר השני באוניברסיטת מחקר בישראל

סיכום בהיקף 1301 מילים ₪42
הפרטה בהשכלה הגבוהה: תוכניות חוץ-תקציביות לתואר השני באוניברסיטת מחקר בישראל
יוגב, 2011

תקציר
בעשורים האחרונים נפוצה ההפרטה באוניברסיטאות פרטיות וציבוריות בישראל ובעולם. עיקר ההפרטה היא מכירת שירותים אוניברסיטאים...

כישורים לשוניים ופרגמטיים בפעוטות לאחר השתלת שבלול

סיכום בהיקף 842 מילים ₪42
כישורים לשוניים ומעשיים בפעוטות לאחר השתלת שבלול
Rinaldi et al., 2013

תקציר
רקע: בעוד שמספרים גדלים של ילדים חרשים מקבלים שתל שבלול (CI) בשנה הראשונה לחייהם לא נערך מחקר שמתמקד בכישוריהם הלשוניים והמעשיים של ילדים עם CI מתחת...

נוירוני המראה ותיאוריית ההדמייה של קריאת המחשבות

סיכום בהיקף 336 מילים ₪39
נוירוני המראה ותיאוריית ההדמייה של קריאת המחשבות
Gallese & Goldman, 1998

תקציר
כותבי המאמר מציעים כי יכולות "קריאת מחשבות" – הבנת מצבו המנטלי של האחר - בבני אדם מתבססות על היכולת לאמץ פעילויות סימולציה שגרתיות. מקורה של יכולת זו...

כוחה של ההדמייה: לדמיין את ההתנהגות של עצמך ושל האחר

סיכום בהיקף 351 מילים ₪39
כוחה של ההדמייה: לדמיין את ההתנהגות של עצמך ושל האחר
Decety & Grezes, 2005

רקע
המוח האנושי הוא בעל דמיון שמאפשר להבין את האחר באמצעות סימולציה, בעוד שנשמרת הבדלה בין מציאות לדמיון ובין האחר לעצמי. בסימולציה מופעלים מרכזים במוח...

תגובה אוטונומית ורגשית של סטודנטים בוגרי הפרעות שפה ותקשורת לגמגום

סיכום בהיקף 211 מילים ₪39
תגובה אוטונומית ורגשית של סטודנטים בוגרי הפרעות שפה ותקשורת לגמגום
Guntupalli et al., 2012

רקע
• חשיפה לגימגום וחשיפה לדיבור רציף מעוררות אצל המאזין תגובות אוטונומיות ורגשיות שונות.
• ככל הנראה, תגובות אלו קשורות לסטראוטיפים...

תיאוריות פוריות: האם הן מסוגלות להסביר את הקשר השלילי שבין פוריות להכנסה?

סיכום בהיקף 1511 מילים ₪62
תיאוריות פוריות: האם הן מסוגלות להסביר את הקשר השלילי שבין פוריות להכנסה?
Jones et al., 2008

מבוא
קיימים מחקרים אמפיריים רבים שמצאו קשר מובהק ושלילי בין רמת ההכנסה לבין פוריות. גובשו מספר תיאוריות שונות על מנת לנסות ולהסביר...

האצלת סמכויות: כיצד היא נתפסת בעיני אחיות ברפואת חרום?

סיכום בהיקף 819 מילים ₪42
האצלת סמכויות: כיצד היא נתפסת בעיני אחיות ברפואת חרום?
Standing & Anthony, 2008

תקציר
ככל שהעלויות של שירותי הבריאות עולות, אחיות מאצילות יותר ויותר פעולות לסניטרים. מטרת מחקר זה היא לתאר את האצלת הסמכויות מנקודת המבט של האחיות...

ההשפעה של הזדמנויות תגובה על ההתנהגות בכיתה של תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות

סיכום בהיקף 487 מילים ₪42
ההשפעה של הזדמנויות תגובה על ההתנהגות בכיתה של תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות
Sutherland et al., 2003


המחקר בוחן את ההשפעות של מספר גדול יותר של הזדמנויות להגיב באופן פעיל לבקשות אקדמיות על ההתנהגות בכיתה של תלמידים עם...