האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

הכותב האידי שלום עליכם ושולחן העבודה שלו

סיכום בהיקף 441 מילים ₪39
הכותב האידי שלום עליכם ושולחן העבודה שלו
Kotlerman, 2014

מספר תמונות מבוימות של הסופר האידי שלום עליכם (סלומון נחומוביץ'-רבינוביץ' בשמו הרוסי) עם אשתו, בחיק משפחתו ובלעדיהם בחדר עבודתו, צולמו על ידי צלם מקצועי בשנת 1914. התמונות...

תאוריות פוליטיות של מדינת הרווחה

סיכום בהיקף 518 מילים ₪42
תאוריות פוליטיות של מדינת הרווחה
Myles & Quadagno, 2002

בין שנות ה-50 לשנות ה-70 של המאה ה-19 חלה התרחבות של מדיניות הרווחה במדינות רבות. מחקר מדינות רווחה מנסה להסביר התפתחויות אלו ואת תוצאותיהן. מחקר זה מציג סקירה של המסקנות...

בתוך השוק אך לא של השוק: קפה סחר הוגן וניהול יעור

סיכום בהיקף 939 מילים ₪42
בתוך השוק אך לא של השוק: קפה סחר הוגן וניהול יעור
Taylor, 2005

תקציר
מאמר זה דן בשתי יוזמות מבוססות-שוק לשינוי חברתי, קפה סחר הוגן והיתרים מטעם הועדה לניהול יערות (Forest Stewardship Council, FSC), התורמות את כוחות השוק בכדי להוביל לשינוי...

היפראקוזיס

סיכום בהיקף 430 מילים ₪42
היפראקוזיס
Musiek et al., 2011

מבוא
היפראקוזיס היא הפרעה הקשורה לתפיסת עצמת רעש, וכוללת תגובות קיצוניות ובלתי נורמליות לצלילים שאינם בעצמה מפריעה עבור אדם נורמלי. בשונה מפונופוביה (פחד מרעשים) ומיזופוביה (שנאה של רעשים...

אינטרסים כלכליים והאיחוד האירופי: זרז או מעצור לאינטגרציה אירופאית?

סיכום בהיקף 765 מילים ₪42
אינטרסים כלכליים והאיחוד האירופי: זרז או מעצור לאינטגרציה אירופאית?
Sadeh & Howarth, 2008

קבוצות אינטרסים כלכליים מוגדרות כארגונים מייצגים שמיועדים להשגת האינטרסים הכלכליים החומריים של חבריהן. הם כוללים איגודים מקצועיים,...

קול הצרכן והמטופל וחסות בתעשיית הרוקחות

סיכום בהיקף 803 מילים ₪42
קול הצרכן והמטופל וחסות בתעשיית הרוקחות
Perehudoff & Alves, 2011

בהתחשב בתפקידן המתרחב של קבוצות חברה אזרחית בתמיכה בשינויים במדיניות הבריאות, מטרת מחקר זה היא לבחון אם קיים קשר בין חסות כלכלית עבור ארגוני מטופלים וצרכנים...

השפעת קבוצות אינטרסים על שינוי מדיניות בארה"ב: הערכה המבוססת על היסטוריה של מדיניות

סיכום בהיקף 928 מילים ₪42
השפעת קבוצות אינטרסים על שינוי מדיניות בארה"ב: הערכה המבוססת על היסטוריה של מדיניות
Grossmann, 2012

מבוא
באיזו תדירות ותחת אילו נסיבות קבוצות אינטרסים משפיעות על התוצאות של המדיניות הלאומית של ארה"ב? במאמר זה, אני מציג שיטה...

מודל הדמוקרטיה האתנית: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית / סמי סמוחה

סיכום בהיקף 1063 מילים ₪42
מודל הדמוקרטיה האתנית: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
Smooha, 2002

מבוא
מדינת הלאום הליברלית-דמוקרטית נמצאת בדעיכה במערב כתוצאה מגלובליזציה, רגו'נליזציה (regionalisation), אוניברסליות של זכויות מיעוטים, רב-תרבותיות ועליית...

סואץ והתדרדרותה של בריטניה ככוח עולמי

סיכום בהיקף 508 מילים ₪39
סואץ והתדרדרותה של בריטניה ככוח עולמי
Peden, 2012

משבר סואץ, שכלל הלאמה ע"י דיקטטור מצרי של החברה Suez Canal Company בה לממשלה הבריטית היו מניות, תכנון של אנגליה וצרפת לפלוש למצריים, לחץ אמריקאי לנסיגה ולבסוף נפילתו של ראש הממשלה...

לתת, להמריץ, לעשות: לשלב טכנולוגיה ופדגוגיה במסגרת תחום התוכן הטכנולוגי-פדגוגי עבור הוראת מדעי החברה

סיכום בהיקף 260 מילים ₪39
לתת, להמריץ, לעשות: לשלב טכנולוגיה ופדגוגיה במסגרת תחום התוכן הטכנולוגי-פדגוגי עבור הוראת מדעי החברה
Hammond & Manfra, 2009

תקציר
קיימת התייחסות רבה לתחום התוכן הטכנולוגי-פדגוגי (TPACK) בחינוך להוראה. הוא מספק שפה משותפת לדיון על...