האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

תגובה אוטונומית ורגשית של סטודנטים בוגרי הפרעות שפה ותקשורת לגמגום

סיכום בהיקף 211 מילים ₪39
תגובה אוטונומית ורגשית של סטודנטים בוגרי הפרעות שפה ותקשורת לגמגום
Guntupalli et al., 2012

רקע
• חשיפה לגימגום וחשיפה לדיבור רציף מעוררות אצל המאזין תגובות אוטונומיות ורגשיות שונות.
• ככל הנראה, תגובות אלו קשורות לסטראוטיפים...

תיאוריות פוריות: האם הן מסוגלות להסביר את הקשר השלילי שבין פוריות להכנסה?

סיכום בהיקף 1511 מילים ₪62
תיאוריות פוריות: האם הן מסוגלות להסביר את הקשר השלילי שבין פוריות להכנסה?
Jones et al., 2008

מבוא
קיימים מחקרים אמפיריים רבים שמצאו קשר מובהק ושלילי בין רמת ההכנסה לבין פוריות. גובשו מספר תיאוריות שונות על מנת לנסות ולהסביר...

האצלת סמכויות: כיצד היא נתפסת בעיני אחיות ברפואת חרום?

סיכום בהיקף 819 מילים ₪42
האצלת סמכויות: כיצד היא נתפסת בעיני אחיות ברפואת חרום?
Standing & Anthony, 2008

תקציר
ככל שהעלויות של שירותי הבריאות עולות, אחיות מאצילות יותר ויותר פעולות לסניטרים. מטרת מחקר זה היא לתאר את האצלת הסמכויות מנקודת המבט של האחיות...

ההשפעה של הזדמנויות תגובה על ההתנהגות בכיתה של תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות

סיכום בהיקף 487 מילים ₪42
ההשפעה של הזדמנויות תגובה על ההתנהגות בכיתה של תלמידים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות
Sutherland et al., 2003


המחקר בוחן את ההשפעות של מספר גדול יותר של הזדמנויות להגיב באופן פעיל לבקשות אקדמיות על ההתנהגות בכיתה של תלמידים עם...

חקירת ההבנייה החברתית של כפיפות: מחקר איכותני

סיכום בהיקף 885 מילים ₪42
חקירת ההבנייה החברתית של כפיפות: מחקר איכותני
Carsten et al., 2010

תקציר
המחקר הנוכחי אימץ את הגישה האיכותנית על מנת לפרק את המשמעות של הכפיפות (followership). נערכו ראיונות עם עובדים בתעשיות שונות על מנת לבחון כיצד אנשים מבנים...

ניהול עצמי של הליך חיזוק דיפרנציאלי (DRO) על ידי שלושה תלמידים עם אוטיזם

סיכום בהיקף 372 מילים ₪42
ניהול עצמי של הליך חיזוק דיפרנציאלי (DRO) על ידי שלושה תלמידים עם אוטיזם
Newman et al., 1997
מבוא
ניהול עצמי - יישום של טכניקות אופרנטיות לשינוי ההתנהגות העצמית. ניהול עצמי מורכב משתי תגובות שמבצע הפרט: בקרה עצמית וחיזוק עצמי....

מקומם של ההסברים הדיאכרוניים בהוראת עברית כשפה שנייה

סיכום בהיקף 327 מילים ₪35
מקומם של ההסברים הדיאכרוניים בהוראת עברית כשפה שנייה
הבר, 2009

יתרונות ההסברים הדיאכרוניים
הסבר דיאכרוני הוא הסבר המתאר את התמורות שחלו במבנה לשון מסוים במרוצת הזמן. לכן, מטבעם, ההסברים הדיאכרוניים מצטמצמים לתופעה אחת...

דרכי הוראה – עברית בחיוך: השימוש בבדיחות ובקטעי הומור בהוראת שפה

סיכום בהיקף 316 מילים ₪35
דרכי הוראה - עברית בחיוך: השימוש בבדיחות ובקטעי הומור בהוראת שפה
מזר, 2008

הצחוק יפה ללימוד שפה
המאמר מתאר כיצד בדיחות וקטעי הומור מסייעים ללומדים בלמידת עברית ובהכרת התרבות הישראלית.

מטרות הבדיחות וקטעי...

על מצבה של העברית: עברית היא עברית

סיכום בהיקף 210 מילים ₪35
על מצבה של העברית: עברית היא עברית
קנטור, 2008

גלובליזציה לשונית – מלוא כל הארץ
בעולם אנגלית הופכת ללינגואה-פרנקה, וככזו, משפיעה על שפות רבות. חדירתה של האנגלית לעברית באה לידי ביטוי באימוץ מילים רבות בכל תחומי הלשון, הן...

השתנות בתהליכים של תשומת לב ב-ADHD: אבחנות מהכיתה

סיכום בהיקף 656 מילים ₪42
השתנות בתהליכים של תשומת לב ב-ADHD: אבחנות מהכיתה
Rapport et al., 2009

מבוא
ADHD היא הפרעה נוירו התפתחותית, שפוגעת בהתנהגות ובקוגניציה. מוסכם כי המאפיין המרכזי של ההפרעה הוא חוסר יכולת להתרכז, אולם יש תיאוריות שגורסות כי זהו מאפיין...