האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

דילמות אתיות בשלבים שונים של התפתחות ארגונית

סיכום בהיקף 755 מילים ₪42
דילמות אתיות בשלבים שונים של התפתחות ארגונית
White & Wooten, 1983

תקציר
במאמר זה מוצגות חמש קטגוריות של דילמות אתיות הניצבות בפני יועצים ארגוניים שמקדמים התפתחות ארגונית, ונחקרים היחסים בין סוכן השינוי ומערכת הלקוח בשימוש...

פרדוקס דמוקרטי?

סיכום בהיקף 651 מילים ₪39
פרדוקס דמוקרטי?
Dahl, 2000

ברבות מהמדינות הדמוקרטיות הוותיקות והיציבות ביותר לאזרחים ישנו בטחון מועט במוסדות מפתח של הדמוקרטיה. עם זאת, רוב האזרחים ממשיכים להאמין בכך שדמוקרטיה היא רצויה.
עדויות לפרדוקס זה ניתן לראות...

העלות של אופציות לעובדים

סיכום בהיקף 677 מילים ₪42
העלות של אופציות לעובדים
Bettis et al., 2003

תקציר
אופציות לעובדים אינן סחירות, ועובדים בדרך כלל אינם מגוונים את תיק ההשקעות שלהם כמו בעלי מניות חיצוניים. מאפיינים אלה של האופציות לעובדים רומזים שלעובדים המחזיקים אופציות...

שישה אתגרים בעיצוב תגמול המבוסס על ההון העצמי

סיכום בהיקף 617 מילים ₪42
שישה אתגרים בעיצוב תגמול המבוסס על ההון העצמי
Hall, 2003

מבוא
בשני העשורים האחרונים חל שינוי בשכר המנהלים גם ברמה וגם בהרכב: ברמת השכר חלה עליה, ובהרכב מעבר לשימוש רב יותר בתגמול מבוסס הון עצמי. התגמול המבוסס על ההון העצמי...

תגמולים תמריצים למנהלים המבוססים על הון עצמי – סקר

סיכום בהיקף 965 מילים ₪42
תגמולים תמריצים למנהלים המבוססים על הון עצמי – סקר
Core et al., 2003

תקציר
תגמול מנהלים באמצעות מניות ואופציות ורמת התמריצים המבוססים על ההון העצמי של החברה הם אספקט של הממשל התאגידי, ששנוי במחלוקת בין בעלי המניות, שחקנים...

תמריצים המבוססים על הון עצמי וניהול רווחים

סיכום בהיקף 693 מילים ₪42
תמריצים המבוססים על הון עצמי וניהול רווחים
Cheng & Warfield, 2005

תקציר
מחקר זה בודק את הקשר בין התמריצים המבוססים על ההון העצמי של המנהל, הנובעים מתגמולים מבוססי מניות ומאחזקות במניות, לבין ניהול רווחים. השערת המחקר היא כי...

ניהול רווחים ותגמולי מנהלים: מקרה של שימוש יתר באופציות ושימוש חסר בשכר כספי?

סיכום בהיקף 813 מילים ₪42
ניהול רווחים ותגמולי מנהלים: מקרה של שימוש יתר באופציות ושימוש חסר בשכר כספי?
Shrieves & Gao, 2002
תקציר
החוקרים מציגים השערה לגבי האופן שבו מרכיבים בשכר המנהל משפיעים על התנהגות של ניהול רווחים. ההשערה מתבססת בחלקה על תצפיות...

חשבונאות עבור אופציות למניות

סיכום בהיקף 724 מילים ₪42
חשבונאות עבור אופציות למניות
Bulow & Shoven, 2005
תקציר
אופציות לעובדים שונות משמעותית מאופציות נסחרות. רובן פוקעות 90 יום מהפסקת ההעסקה, ונחלטות אם העובד עוזב לפני הווסטינג. רוב הסטנדרטים החשבונאיים מסכימים שיש להכיר באופציות...

ביצועים של חברות ציבוריות בהן תכניות התגמול מבוססות באופן נרחב על אופציות למניות בין השנים 1992-1997

סיכום בהיקף 754 מילים ₪42
ביצועים של חברות ציבוריות בהן תכניות התגמול מבוססות באופן נרחב על אופציות למניות בין השנים 1992-1997
Blasi et al., 2000

מבוא
מחקר זה השווה את הביצועים של חברות תגמול העובדים מבוסס באופן נרחב על אופציות למניות, לביצועים של חברות...

פמיניזם ודמוקרטיה

סיכום בהיקף 987 מילים ₪42
פמיניזם ודמוקרטיה
Pateman, 1983

עבור פמיניסטיות, דמוקרטיה אינה קיימת, מאחר ונשים אינם אזרחיות שוות באף מדינה דמוקרטית. נהפוכו, נשים מודרות ממוקדי הכוח אף במדינות דמוקרטיות. חיבור זה לא יעסוק בהנחה שלא קיימת אי-התאמה בין...