סיכומים במשפטים להורדה

סיכומים של מאמרים אקדמיים בנושא משפטים

חיפוש במאגר הסיכומיםשם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

כלים להערכת סיכון במשפט הפלילי ובפסיכיאטריה המשפטית: הצורך בנתונים טובים יותר

2294

₪42

חוקים פשוטים לעולם מורכב. פרק 5: נזיקין

870

₪42

הוגנות ותועלת בתורת הנזיקין

876

₪42

לקראת מבחן לאחריות קפדנית בנזיקין

860

₪42

קבלת החלטות בו-זמנית ומשחק בצורה תכסיסית

866

₪42

עדות מומחה וראיות על עניינים שבמדע

811

₪42

זכרון גורלי: על מעמדו המשפטי של זכרון מאוחר בעבירות מין

4125

₪42

"אחידות בשונות" נטענת מחדש: הפנייה של בית המשפט האירופאי לזכויות אדם לסובסידיאריות והשלכותיה

7651

₪42

כמה שוקלת הודאה? עיון מחודש בשאלת משקלן הבייסיאני של הודאות נאשם: תגובה למאמרם של מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו (מחקרי משפט כו(3))

363

₪29

מה בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת בהכרעות בדבר קבילות ראיות? דיון בעקבות ע"פ 5582/09 העוסק בקבילותם של זיכרונות מודחקים

1800

₪42

דיני קניין / יהושע ויסמן (סיכום חלקים נבחרים מהספר)

7734

₪42

קניין / מיגל דויטש. סיכום בנושא הזכות האובליגטורית והגבלות על הבעלות

587

₪39

מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 9: משפט חוקתי

1129

₪42

סיכום פסק הדין: הופמן נ' ג'ונס (1973)

963

₪29

סיכום של "פסק דין מיצב": עע"ם 1245/12 התנועה לחופש המידע ואח' נגד משרד החינוך והממונה על חופש המידע

1144

₪29

סיכום של פסק דין טבורי: בג"ץ 6437/04 טבורי נגד משרד החינוך והתרבות ועיריית תל-אביב

599

₪29

סיכום מאמר: שיקול דעת עובדתי, חופש הוכחה ותזות בדבר מקצועיות השפיטה

1153

₪42

פרטיות תמורת "תהילה": אובדן הפרטיות בתכניות הטלוויזיה בישראל בשנים 2005-2010

915

₪42

מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 7: ההליך האזרחי

849

₪42

מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 5: המערכת המשפטית

1126

₪42

מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 3: השיטה האדברסרית והליכים עם חבר מושבעים

1151

₪42

הארנק והחרב / דניאל פרידמן. סיכום הפרקים: "מי שולט" ו"הארנק והחרב"

1013

₪42

מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 2: מתודולוגיה משפטית

1021

₪42

מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 1: היסטוריה והמבנה השלטוני

1048

₪42

אי-צדק אפיסטמי: כוח והאתיקה של הידיעה. פרק ראשון: צדק עדותי

751

₪42

"אני עוזרת לאלה שרוצות עזרה": עבודה רגשית בתפקיד עורכת הדין של הנפגעת

656

₪42

הורות במשפט: מאחורי הקלעים של עיצוב הסדרי משמורת וראייה בגירושים

4876

₪42

נשים רווקות ונשואות בחקיקה הישראלית – מבט פמיניסטי

1497

₪42

על זנות, מגדר ומשפט פלילי: הרהורים על הצעת החוק להפללת צרכני זנות

2242

₪42

הגנה ראויה על "אנשים לא נחמדים": הערות על מגילת הזכויות הרזה שבהצעת החוקה

1719

₪42

גישות פמיניסטיות לרגולציה של הזנות: מבט אוהד על הפער שבין המשפט עלי ספר לבין המשפט בפעולה

997

₪42

"עזוב עורך דין, אתה עורך הדין של עצמך"

791

₪42

דין וחשבון הועדה הציבורית לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים

1451

₪42

המשטרה וזכויות האדם

743

₪42

גזענות בספורט: שאלה של אתיקה

900

₪42

קניין על פרשת דרכים: פרקים נבחרים

4386

₪42

טעות בזיהוי חזותי של חשודים: הזמנה למחקר ורפורמה

1134

₪42

פרדיגמה חדשה להבנת הידיעה השיפוטית והשלכותיה בעידן המידע הדיגיטלי

538

₪42

הפיתוח התאורטי של גישת הצדק המאחה – הקיים והחסר

849

₪42

חקר המושאות (סוגסטיביליות) של הילד/ה: דברים שיש לדעת לפני שמראיינים ילד/ה

4111

₪42

החוק תחת צלב הקרס: מחקרים על ההיסטוריה החוקית בגרמניה הנאצית

1044

₪42

הזכות לרכוש פרטי

401

₪32

הרהורים על שאלת הזיכרון המודחק במשפט הישראלי

3324

₪42

להביא שלום אל תוך החדר – האיכויות האישיות של המגשר והשפעתן על הגישור

858

₪42

הפיכת הזדמנויות מנועות לזהב: ניתוח אסטרטגי של דוקטרינת ההזדמנויות התאגידיות

863

₪42

נגד פשיטת רגל

738

₪42

אידאולוגיה בהליכים פליליים, או "מודל" שלישי לתהליך הפלילי

768

₪42

לאיזה תלמיד החוק דואג? חוק זכויות התלמיד: תרומתו ותפקידו בראי הפסיקה

968

₪42

לחיות על פי עקרונות או לחנך לקראתם? מקום המשפט כמכשיר לקידום הוגנות במסגרת רפורמות בחינוך: ניתוח שלושה מקרים

1402

₪42

הרגולציה של החינוך החרדי בישראל – פוליטיקה, משפט ומה שביניהם

135

₪42

לחיות על פי עקרונות או לחנך לקראתם? מקום המשפט כמכשיר לקידום הוגנות במסגרת רפורמות בחינוך: ניתוח שלושה מקרים [סיכום של המקרה האנגלי בלבד]

238

₪35

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל