סיכומים במדיניות ציבורית להורדה

סיכומים של מאמרים אקדמיים בנושא מדיניות ציבורית

חיפוש במאגר הסיכומים


שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

מחקר בנושא יישום מדיניות: סקירת הערכה ומבט לעתיד

907

₪42

רגולציה אלגוריתמית: חקירה ביקורתית

961

₪42

ממשל ללא מדינה: האם הדבר אפשרי?

1287

₪42

תוצאות ראשוניות של תכנית אגרת גודש בלונדון

1891

₪42

מגדר במדינת הרווחה

837

₪42

השתתפות בזרמי מדיניות: בדיקת הפרדת בעיות ופתרונות במערכות מדיניות תת-לאומיות

525

₪35

חובות מכרטיסי אשראי ופשיטת רגל של צרכנים: האם די בדחיפה קלה (Nudge) כדי לצאת מזה?

678

₪42

לתקן את הגלובליזציה: הבטחת הפיתוח / ג'וזף שטיגליץ

1186

₪52

שינויים שאירועו לאחרונה בתקנות תוויות המזון באמריקה הלטינית: המקרים של צ'ילה ופרו

880

₪42

זיהוי השפעות סימון מוצרי מזון על התנהגות צרכנים

800

₪42

ה"לקסוס" ועץ הזית – הגלובליזציה: מבט אל עולם משתנה. פרק 5: כתונת המשוגעים המוזהבת

1250

₪52

תפקיד הכלכלה במחקר מדיניות חינוך

3413

₪42

בין חזון להיגיון: על אסטרטגיות שינוי וחדשנות בחינוך

7544

₪42

שיטת דלפי לחיזוי

1008

₪42

אי שיוויון בחינוך ומימון בתי ספר: למה כסף משנה?

531

₪39

השלכות לא רצויות של הסגרים: וירוס הקורונה (Covid-19) ומגפת הצללים

932

₪42

שירותי טיפול וסיעוד בדמוקרטיות ואחריויות גלובליות לשירותי טיפול וסיעוד

1056

₪42

השפעת אי השיוויון על הצמיחה הכלכלית

1617

₪45

מודל הזרמים המרובים של מדיניות הסיוע של ארה"ב

968

₪42

יזמות מדיניות ושינוי מדיניות

1033

₪42

האובססיה הישראלית לגבי אסטרטגיית אבטחת הסייבר הלאומית

836

₪42

דמוקרטיה של רווחה: להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

2395

₪45

סקר מחקרים לגבי אי החום העירוני בשתי ערים טרופיות

898

₪42

הבנה של קביעת מדיניות חינוך ושינויי מדיניות במדינות באמריקה: לימוד מתיאוריית מדיניות עכשווית / מקלנדון ואח'

10785

₪42

מיתון השפעות אי החום העירוני באזורי אקלים שונים בארצות הברית

968

₪42

חינוך גלובלי בע"מ: רשתות מדיניות חדשות והדמיון הניאוליברלי, פרק 3: רשתות תמיכה על-לאומיות ויזמוּת של מדיניות: אינדיאנה ג'ונס, עסקים, וחינוך של העניים

8033

₪42

עלות תועלת ומדיניות חינוכית

6950

₪42

העצמה ועבודה קהילתית

1972

₪42

דיון מחודש בתיאוריית ההטמעה לאור עידן חדש של הגירה

2296

₪42

תיאוריית החתול החמוד של האקטיביזם הדיגיטלי

713

₪42

קבוצות אזרחות מתהוות? עולים מברית־המועצות לשעבר ומאתיופיה, ומהגרי עבודה מחוץ־לארץ

3620

₪42

עובדים זרים בישראל

2128

₪42

כלכלה התנהגותית ומדיניות ציבורית: גישה פרגמטית

1136

₪42

שיטות מיטביות או ניחושים מיטביים? הערכת היעילות של העדפה מתקנת ושל מדיניות גיוון

1249

₪42

פרקטיקות שפתיות, אידיאולוגיה ואמונות, וניהול ותכנון

536

₪42

הרגלי צריכת אלכוהול ועישון מריחואנה וסיגריות בקרב תלמידי רפואה מארבעה בתי ספר

217

₪25

מדיניות לשונית וזכויות מיעוט

350

₪32

הארכיטקטורה של החינוך הטיפוחי – תנועה ורגש במרחבים חינוכיים בתקופה שלאחר המלחמה

623

₪42

השפעת ההוצאות של בית הספר על התוצאות הכלכליות והחינוכיות: עדות מהרפורמות במימון בתי הספר

386

₪39

עברית, ערבית, אנגלית: הפוליטיקה של שלטי רחובות רב-לשוניים בערי ישראל

756

₪42

מישהו צריך להיכשל. פרק 6: חוסר הצלחה בפתרון בעיות חברתיות / לאבארי

8247

₪42

לגרום לעדויות המחקריות לשנות: פרספקטיבה חדשה לקביעת מדיניות מבוססת עדויות בחינוך. הקדמה לקביעת מדיניות מבוססת-עדויות

5157

₪42

מקרים של התנגדות למדיניות השפה במערכת החינוך בישראל

629

₪42

לימודי מתמטיקה ומדעים בחינוך הערבי בישראל: מקרה של שוויון מגדרי בלתי-צפוי

430

₪39

מודל תיאום לוגיסטי דינמי לפינוי ותמיכה בפעילויות תגובה לאסון

885

₪42

גורמים המשפיעים על הזמינות של שירותי תרגום קהילתי: פרקספקטיבות השוואתיות על מוטיבציה ממשלתית והטמעת שירותי שפה

622

₪42

תכניות לימודים, תרבות והוראה. פרק 2: מודלים אלטרנטיביים לתכניות לימודים

862

₪42

תוכנית הלימודים החסרה: רקע תיאורטי להגדרתו והשלכותיו הפרקטיות

818

₪42

לומדים מפינלנד: תובנות ממערכת חינוכית מוצלחת

372

₪39

ההשפעה של בחינות עתירות סיכון: הסיפור האוסטרלי

473

₪42

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך

528

₪42

אף ילד לא נשאר מאחור: ביטול המדיניות הלשונית בחינוך בארה"ב

225

₪29

נגד פשיטת רגל

738

₪42

סקטוריאליזם: כאשר מדיניות הגירת עבודה ושוק העבודה הענפי נפגשים

652

₪42

חינוך כמוצר ציבורי

1012

₪42

לאיזה תלמיד החוק דואג? חוק זכויות התלמיד: תרומתו ותפקידו בראי הפסיקה

968

₪42

לחיות על פי עקרונות או לחנך לקראתם? מקום המשפט כמכשיר לקידום הוגנות במסגרת רפורמות בחינוך: ניתוח שלושה מקרים

1402

₪42

הרגולציה של החינוך החרדי בישראל – פוליטיקה, משפט ומה שביניהם

135

₪42

סקירה של "תרגום טענות סיבתיות: עקרונות ואסטרטגיות לקרימינולוגיה רלוונטית למדיניות"

617

₪42

הניאו-ליברליזם במבחן

437

₪39

גלובליזציה ורפורמות בחינוך

724

₪42

מדינת הסטארט-אפ והאיום מבית

758

₪39

השפעת אי השיוויון על הצמיחה הכלכלית

614

₪39

ה"לקסוס" ועץ הזית – הגלובליזציה: מבט אל עולם משתנה. פרק 5: כתונת המשוגעים המוזהבת

451

₪39

לתקן את הגלובליזציה: הבטחת הפיתוח / ג'וזף שטיגליץ

545

₪42

דמוקרטיה של רווחה: להגברת מעורבותה החברתית של הממשלה במשטר של כלכלת שוק

770

₪42

אמהות, נשים ועובדות: הסבר המימדים הממוגדרים של מדינת הרווחה

747

₪42

גלובליזציה כלכלית ומדינת הרווחה בדמוקרטיות אמידות בשנים 1975-2001

826

₪42

שכיחות של התנהגות שתייה מסוכנת בקרב סטודנטים לסיעוד

295

₪39

מה לחינוך ולתקציב המדינה?

166

₪35

המדינה הרגולטורית

198

₪35

בחינת הצדק החברתי בבתי ספר לאחר תקופת מדיניות הרווחה

177

₪35

לחיות על פי עקרונות או לחנך לקראתם? מקום המשפט כמכשיר לקידום הוגנות במסגרת רפורמות בחינוך: ניתוח שלושה מקרים [סיכום של המקרה האנגלי בלבד]

238

₪35

האם הנתונים על ההכנסה מעבודה אכן משקפים את המציאות בישראל?

503

₪39

הילדה הערביה המוכשרת: בין מסורת למודרניזם

917

₪42

אינטרסים כלכליים והאיחוד האירופי: זרז או מעצור לאינטגרציה אירופאית?

765

₪42

קול הצרכן והמטופל וחסות בתעשיית הרוקחות

803

₪42

השפעת קבוצות אינטרסים על שינוי מדיניות בארה"ב: הערכה המבוססת על היסטוריה של מדיניות

928

₪42

הלך החבל אחר הדלי: הריבוד המתמשך של הסטודנטים באוניברסיטאות

1374

₪42

הפרטה בהשכלה הגבוהה: תוכניות חוץ-תקציביות לתואר השני באוניברסיטת מחקר בישראל

1301

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל