תוכנית הלימודים החסרה: רקע תיאורטי להגדרתו והשלכותיו הפרקטיות

סיכום בעברית בהיקף 818 מילים, של המאמר:

Flinders, D. J., Noddings, N., & Thornton, S. J. (1986). The null curriculum: Its theoretical basis and practical implications. Curriculum Inquiry, 16(1), 33-42.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תוכנית הלימודים החסרה: רקע תיאורטי להגדרתו והשלכותיו הפרקטיות
Flinders et al., 1986

תקציר
במאמר זה החוקרים מציעים מבט בקורתי על המושג: "תוכנית הלימודים החסרה" (Null curriculum)– מה שבתי הספר אינם מלמדים, ושואלים לגביה שתי שאלות: 1) האם ניתן להגדיר את המונח "תוכנית למטרות דיון תיאורטי? 2) האם מונח זה יעיל או יכול לעזור מעשית באיזשהו אופן? החוקרים בוחנים מונח זה מתוך רצון להשתמש בו בהיבטים תיאורטיים, מחקריים ומעשיים. בכל אחד מהתחומים הללו, תשומת לב מיוחד ניתנת לקושי בהגדרת מונח חמקמק זה. החוקרים לוקחים בחשבון שתפישות של תוכניות לימודים משחקות את התפקיד המרכזי באופן שבו מוגדר המונח "תוכנית הלימודים החסרה", ומציינים כי "תוכנית הלימודים החסרה" יכול להיבחן רק לאור חומר הנתפש כבעל ערך חינוכי משמעותי. למרות שלא ניתן להגדיר את "תוכנית הלימודים החסקה" במונחים מדוייקים, החוקרים מסכמים כי אכן יש לו ערך יישומי בעל משמעות באספקטים פרקטיים של יצירת תוכניות לימודים והערכתן.

הקדמה
ריבוי המושגים בתחום התיאוריה של תוכניות הלימודים מקשה על דיאלוג הומוגני בתחום זה. אחד המושגים היותר אמביוולנטיים הזקוקים להגדרה הוא תוכנית הלימודים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^