פרסום כתקשורת חזותית

סיכום בעברית בהיקף 976 מילים, של המאמר:

Craig, R. L. (1992). Advertising as visual communication. Communication 13(3), 165-179.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
פרסום כתקשורת חזותית
Craig, 1992

במהלך המאה העשרים, פרסום הפך לצורה מרכזית של תקשורת המונים. המאמר סוקר גישות שונות למחקר הפרסום, כגון: היסטוריה ביקורתית, ההיסטוריה של התרבות, הסוציולוגיה הפונקציונליסטית, פנומנולוגיה, סמיוטיקה, מרקסיזם, ופוסט-מודרניזם. המאמר דן בשונה ובמשותף למסגרות תיאורטיות ומתודולוגיות אלה, תוך התמקדות באספקטים החזותיים של הפרסום, במטרה להגביר את המודעות לאספקטים אלה, ולהיסטוריה של השימוש בהם בתקשורת.
ישנן שתי גישות מרכזיות לחקר בפרסום בהקשר החברתי: סוציולוגית ותרבותית. המחקרים הסוציולוגיים התייחסו לפרסום ולצריכה בהקשר היסטורי ובהקשר המבנה החברתי. סוציולוגים מתארים את השלתבות הפרסום והצריכה בתהליכים חברתיים הקשורים בהתפתחות תרבות הצריכה, והסוציולוגים הביקורתיים מתייחסים אל הפרסום כמייצג את האינטרסים התעשייתיים-קפיטליסטיים. הסוציולוגים הפונקציונליסטיים מתארים כיצג הפרסום מספק משמעות לחיים במהלך שינויים חברתיים רחבים.
גם הגישות התרבותיות מלמדות על המשמעות של הפרסום. גישות תרבותיות מסויימות התמקדו בייצור הפרסום מנקודת מבטו של המפרסם. גישות אחרות התמקדו במשמעות של ריטואלים ושל קודים תקשורתיים. הגישות האתנוגרפיות בוחנות את משמעות הפרסום בתת-תרבויות ספציפיות.
למרות החשיבות של הפן החזותי בפרסום החל מראשיתו, טרם נחקרה התפתחות הדימוי החזותי בפרסום בהקשר של התפתחות תקשורת ההמונים. זוהי נקודת המוצא...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^