סיפור/שיח: הערות על שני סוגים של מציצנות

סיכום בעברית בהיקף 596 מילים, של המאמר:

Metz, C. (1985). Story/Discourse: Notes on Two Kinds of Voyeurism. In: Nichols, B. (Ed.) Movies and Methods (pp. 546-547). London and Berkeley: University of California Press.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
סיפור/שיח: הערות על שני סוגים של מציצנות
Metz, 1985

הקדמה
המחבר מתאר את המציצנות כמנגנון נפשי שקשור לקולנוע, ומבחין בין הסיפור (נרטיב) שנוצר על ידי אינטליגנציה יודעת כל אך בלתי נראית, לבין השיח שהוא פעולת הסיפור, כלומר הפרקטיקה של יצירת משמעות, או הדיבור. הניגוד שבין הדיבור (השיח) לנרטיב (הסיפור המסופר) מאפשר להדגיש את הייצור של התהליכים הטקסטואליים ואת מקום המחבר. בעוד הנרטיב הוא בגוף שלישי בלבד, בסיפור קיים גם גוף ראשון (המספר).
האידיאולוגיה של הצופים זהה לזו של תעשיית הקולנוע: הצופים ממלאים את האולמות וזה מה שגורם למערכת להמשיך לעבוד. עם זאת, לצופה יש גם עמדה סימבולית, שיש לה משמעות בכל הנוגע לאידיאולוגיה של הסרטים. הסרט כשיח מפריד את עצמו מהיוצר שלו, ומתחפש...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^