מי הם הפושעים? הפוליטיקה של מדיניות הפשע מתקופת רוזוולט לתקופת רייגן. פרק שני: פשעי רחוב ועבירות קלות

סיכום בעברית בהיקף 1334 מילים, של הפרק:

Hagan, J. (2012). Chapter 2: Street Crimes and Suite Misdemeanors. In: Who are the criminals?: The politics of crime policy from the age of Roosevelt to the age of Reagan (pp. 31-68). Princeton: Princeton University Press.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מי הם הפושעים? הפוליטיקה של מדיניות הפשע מתקופת רוזוולט לתקופת רייגן. פרק שני: פשעי רחוב ועבירות קלות
Hagan, 2010

משמעויות משתנות של פשע
המשמעויות שהחברה מייחסת לפשע משתנות עם הזמן. לחברי קבוצות מהגרים יש סיכוי גבוה יותר להיות מתויגים כפושעים. על מנת להסביר את הפשע בארה"ב יש להבין את השפעת הפחד במשמעויות השונות של פשע.

חיפוש חסר תועלת אך מניב תובנות בעקבות נורמות אוניברסאליות
ת'ורסטן סלין, קרימינולוג, היה הראשון שדיבר על משמעויות שונות של פשע בין מדינות וקבוצות חברתיות שונות. סלין פקפק בהנחה שהחוק יכול לומר לנו בצורה אמינה מה הוא פשע. הוא הבחין בהבדלים בחוקים בין מדינות, וטען שיש לנסות למצוא אוניברסאליות בהגדרות השונות של פשע. בסופו של דבר סלין לא הצליח למצוא נורמות וכללי התנהגות אוניברסליים. החוק לא מסייע בנושא מפני שהוא מגוון מאד. אפילו החוק בנושא של רצח הוא בעייתי. למשל, ניתן לטעון להגנה עצמית. דוגמה נוספת היא שהרג במלחמה אינו נחשב לרצח.

מדע של סטטיסטיקה נורמטיבית
לסלי ווילקינס טען שיש לבחון את התדירות שבה התנהגויות מתרחשות בתוך חברה ספציפית. הוא תיאר רצף של התפלגות נורמלית, ובה התנהגויות (טובות ורעות) שמתרחשות בתדירות נמוכה בחברה נחשבות סוטות. הבעיה בתיאור כזה היא שאין התייחסות לאופן שבו פוליטיקה, קבוצות אינטרס ופחד שטמון בציבור משפיעים על הקביעה של איזה התנהגויות נתפסות כפושעות וזוכות לתגובה של החוק.

רצף קונספטואלי של פשע
רצף קונספטואלי של פשע מתייחס למושג הסוציולוגי הרחב יותר של סטייה (מהתנהגות נורמטיבית), ובתוך מושג זה ממקם התנהגויות פושעות, ממגוון סוגים. מחבר המאמר טוען שפחד הוא גורם עיקרי שמגדיר התנהגות מסוימת כפושעת. הוא מחלק התנהגות פושעת לארבע רמות: מידת ההסכמה לגבי האם התנהגות מסוימת נחשבת נורמטיבית – ככל שההתנהגות יוצרת יותר פחד בקרב הציבור...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^