החוק תחת צלב הקרס: מחקרים על ההיסטוריה החוקית בגרמניה הנאצית

סיכום בעברית בהיקף 1044 מילים, של הפרק:

Stolleis, M. (1998). Chapter 1: Biases and Value Judgments in the Study of National Socialist Legal History. In: The Law Under the Swastika: Studies on Legal History in Nazi Germany (pp. 25-39). Chicago: University of Chicago Press.
Stolleis, M. (1998). Chapter 3: Was There "Progress in Legal History" during the Nazi Period?. In: The Law Under the Swastika: Studies on Legal History in Nazi Germany (pp. 48-63). Chicago: University of Chicago Press.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
החוק תחת צלב הקרס: מחקרים על ההיסטוריה המשפטית בגרמניה הנאצית
Stolleis, 1998

פרק 1: הטיות ושיפוט ערכי בחקר ההיסטוריה המשפטית של הנאציונל סוציאליסטים
מספר מאפיינים מייחדים את המחקר על התקופה הנאצית לעומת הכתיבה על המשפט בתקופות אחרות:
• מספר רב של לא-מומחים, לרוב שופטים שפעלו בתקופה הנאצית, עוסקים בתחום. דבר זה פותח פתח לעבודות לא מבוקרות דיין ולמחקר מוטה.
• לרוב החוקרים יש קשר אמוציונלי-היסטורי לתקופה הנאצית, שמשפיע על השיח ועל המחקר שהם יוצרים.
• יש השפעות לתקופה הנאצית על החלוקה כיום [בזמן כתיבת הספר] בין מזרח למערב גרמניה.
• יש פער בין הדורות אשר משפיע על הכתיבה האקדמית. חוקרים ישנים, שרובם חיו תחת גרמניה הנאצית, רואים בנושא כטאבו. הדור הצעיר שמעוניין בחקר לפיכך מושפע מאוד מחוסר-ההיענות של הדור הישן.
דבר זה מוביל למספר טענות ביחס לחקר הנאציזם:
• עדיין מוקדם מדי לחקור את הנאציזם – הכותב מסביר שככל שהזמן מתרחק, הטיעון הזה הופך לפחות משמעותי.
• רק מי שהיה שם יכול לדבר על הנאציזם – הכותב מסביר שוודאי שיש חשיבות ויתרון למי שנכח בזמן האירועים, אולם יש גם חסרון בכך ותמונה חלקית בהכרח מצטיירת מגוף ראשון.
• רק עורך דין או משפטן יכול לדבר על המשפט הנאצי – הכותב טוען שאין לקבוצה מסוימת באוכלוסייה מונופול על מחקר מדעי, והכל יכולים לקחת בו חלק. לדעתו, יש פגמים רבים במחקר של משפטנים את המשפט הנאצי.
• צריך לחקור את...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^