רגשות המשקיעים ותפוצת CDS (חוזה החלף לסיכוני אשראי) במהלך המשבר הכלכלי העולמי

סיכום בעברית בהיקף 848 מילים, של המאמר:

Lee, J., Kim, S., & Park, Y. J. (2017). Investor sentiment and credit default swap spreads during the global financial crisis. Journal of Futures Markets, 37(7), 660-688.‏

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


רגשות המשקיעים ותפוצת CDS (חוזה החלף לסיכוני אשראי) במהלך המשבר הכלכלי העולמי
Lee et al., 2017

המאמר עוסק בשאלה האם ניתן לנבא את השינויים בתפוצה של "חוזה החלף לסיכוני אשראי" (Credit default swap – CDS) על סמך רגשות המשקיעים. בנוסף, האם רגשות המשקיעים משפיעים במידה רבה יותר על השינויים ב- CDS בתקופות של משבר כלכלי, לעומת תקופות יציבות של שוק ההון.

מבוא
הספרות העדכנית שעוסקת בשינויים בשוק האשראי מתמקדת במציאת גורמים שיטתיים שיכולים להרחיב את כוח ההסבר לשינויים, מעבר למשתנים תיאורטיים מוכרים. המשתנים התיאורטיים המוכרים שמסבירים שינויים אלה מצליחים להסביר באופן חלקי בלבד את השינויים שמתרחשים בשוק האשראי, ולכן במחקר הנוכחי ההצעה היא לגישה חדשנית שמתייחסת גם למשתנים התיאורטיים המוכרים וגם למדדים נוספים, שקשורים לרגשות המשקיעים. המודל שמפותח במחקר הנוכחי מיועד לנסות ולהסביר את השינויים במדד CDS, על ידי השילוב בין הגורמים התיאורטיים המוכרים בספרות, למדדים שונים של רגשות המשקיעים.

סקירת ספרות
רגשות המשקיעים נחקרים במודלים תיאורטיים ואמפיריים רבים שעוסקים באופן השפעתם של רגשות המשקיעים על...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^