האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

עבודה ובית-ספר באותו זמן? פרספקטיבה של קונפליקט לגבי הממשק בין העבודה לבית הספר

סיכום בעברית (תרגום מסוכם) בהיקף 2064 מילים, של המאמר:

Wyland, R. L., Lester, S. W., Mone, M. A., & Winkel, D. E. (2013). Work and School at the Same Time? A Conflict Perspective of the Work–School Interface. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3), 346-357.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
עבודה ובית-ספר באותו זמן? פרספקטיבה של קונפליקט לגבי הממשק בין העבודה לבית הספר
Wyland et al., 2013

תקציר
תארים מתקדמים מייצגים מקור מסייע לעובדים להתקדם במקומות עבודה. תכניות להחזר שכר לימוד גם מייצגות לימוד ואימון בהרבה ארגונים. למרות עניין זה בהשכלה גבוהה, והדרישות הנוספות שכרוכות בה עבור העובד, ההשפעה של השתתפות סימולטנית בלימודים ובעבודה, על השלכות הקשורות לתפקוד במקום העבודה, הינה תופעה שנחקרה מעט. מטרת המחקר הנוכחי הינה לפתח ולבחון מודל של קונפליקט בין לימודים ובין תפקיד הפרט במקום העבודה (school-work conflict; SWC). מודל שכזה נבחן במחקר הנוכחי, דרך שני מערכי מחקר עם סטודנטים הלומדים בתכניות MBA. הממצאים מציעים שהמעורבות בלימודים יכולה להוביל לרמות גבוהות יותר של קונפליקט לימודים-עבודה (SWC), וכך להוביל לרמות נמוכות יותר של תפקוד במקום העבודה. השלכות של הממצאים והצעות למחקר עתידי מפורטות בהמשך.

מבוא
בספרות קיים חוסר בכל הקשור להשפעה של השתתפות סימולטנית בלימודים ועבודה, על התפקוד של הפרט במקום העבודה. חקירת כיוון זה הינה משמעותית במובנים הקשורים למקום העבודה כמו, תפקוד וסיפוק ממקום העבודה, שמירה על מקום העבודה וכדומה. המחקר בתחום החל את התמקדותו בקונפליקט משפחה-עבודה (family-work conflict; fwc), ומשם החלו לבחון גם את הקונפליקט בין לימודים ותפקוד הפרט במקום העבודה (school-work conflict; SWC). גם פה, ההתמקדות הינה בעיקר על השפעת העבודה על הלימודים ולא בכיוון ההפוך.
למחקר הנוכחי חמש תרומות משמעותיות לספרות בתחום: 1. המחקר הנוכחי הינו מבין הראשונים לחקור את השפעת הלימודים על תפקוד בעבודה ולא ההשפעה ההפוכה שנחקרה רבות. 2. החוקרים משתמשים בשני מערכי מחקר - האחד מתמקד בקשר בין SWC ובין מעורבות סטודנטים בלימודים. המחקר השני מתמקד בהיבט שקשור למעסיקים, האם מעורבות העובד בלימודיו משפיעה על תוצר עבודתו. יותר מכך, הדרך בה תופס העובד את הקונפליקט של לימודים-עבודה, מתווכת את הקשר בין מעורבותו בלימודים ובין תפקודו בעבודה. לפיכך, מחברי המאמר טוענים כי על מעסיקים לנסות ולאמץ דרכים להורדת רמת הקונפליקט. 3. רבים מהמחקרים התמקדו בסיפוק ממקום העבודה - אלמנט יותר פסיכולוגי, אך מעט בחנו את השפעתם של אלמנטים התנהגותיים במקום העבודה והמחקר הנוכחי בוחן אלמנטים אלו. 4. מחברי המאמר חוקרים שלושה סוגים ספציפיים של תפקוד בעבודה כמושפעים מקונפליקט לימודים-עבודה: מסירות למקום העבודה, סיוע ומערכות יחסים בינאישיות ורמת ביצוע מטלות במקום העבודה. ההתמקדות במערכות בינאישיות במקום העבודה הינה חשובה כיוון שזהו גורם שיכול להיות בעל השפעה ארוכת טווח. השפעה שלילית של SWC על גורם זה מובילה לפגיעה במערכת היחסים בין העובד הלומד לבין קולגות שלו וגם כאשר הקונפליקט דועך, לוקח זמן לשקם מערכות יחסים אלו. לפיכך הבנת ההשפעה של SWC על שלושת גורמים אלו חשובה עבור המעביד והעובד יחד. 5. לבסוף, התמקדות באוכלוסיית מחקר של סטודנטים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^