האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

נתיבים למערכי שינה, רגש, ולחץ במהלך שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה: קשיי מעבר של בוגרים בהתהוות

סיכום בעברית (תרגום מסוכם) בהיקף 926 מילים, של המאמר:

Lev Ari, L., & Shulman, S. (2012). Pathways of sleep, affect, and stress constellations during the first year of college: Transition difficulties of emerging adults. Journal of youth studies, 15(3), 273-292.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
נתיבים למערכי שינה, רגש, ולחץ במהלך שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה: קשיי מעבר של בוגרים בהתהוות
Lev Ari & Shulman, 2012

תקציר
150 סטודנטים ישראלים בשנתם הראשונה באוניברסיטה הוערכו פעמיים: במהלך הסמסטר הראשון לאחר תחילת לימודיהם לתואר הראשון, ולקראת סוף הסמסטר השני. בכל סמסטר, במשך 7 ימים רצופים המשתתפים השלימו יומנים אישיים מקוונים לצורך הערכת השינה היומית, מצב רוח רגשי ולחץ, ורשימות מצאי להערכת איכות השינה ומדדים להסתגלות. ניתוח אשכולות של השינה היומית, מצב הרוח, והלחץ חשפו 3 סוגים מובחנים של סטודנטים לשנה ראשונה תוך הדגשת תפקיד השינה במהלך המעבר לאוניברסיטה. שני הסוגים העיקריים, "המסתגל היטב" ו"המסתגל הגרוע", היו שונים בכמות ואיכות השינה כמו גם במדדים של לחץ ומצב רוח. הסוג השלישי, "המסתגל מחדש", התאפיין בשעות שינה מעטות, בשונות גבוהה בשינה, ובמספר שעות לימוד רב יותר בהשוואה לחברים בשתי הקבוצות האחרות במהלך ההערכה ה-I. עם זאת, במהלך ההערכה השנייה קבוצת המסתגלים מחדש נמצאה דומה לסוג "המסתגל היטב", והם הפגינו דפוסי שינה ולימוד נורמטיביים. תפקיד השינה במהלך המעבר לאוניברסיטה והשלכותיו האפשריות נדונים בדיון.

מבוא
תקופת המעבר לאוניברסיטה מאתגרת וחושפת את הסטודנטים לגורמי לחץ שונים. חשיבות השינה מודגשת במיוחד במהלך...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^