מחשבה מינהלית בת זמננו. פרק שלישי: עלייתו של הגורם האנושי בניהול

סיכום בעברית בהיקף 952 מילים, של הפרק:

גזיאל, ח. (1990). עלייתו של הגורם האנושי בניהול. בתוך: מחשבה מינהלית בת זמננו (עמ' 89-110). תל-אביב: רמות.

להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית


מחשבה מינהלית בת זמננו. פרק שלישי: עלייתו של הגורם האנושי בניהול
גזיאל, 1990

הרקע החברתי-ערכי: אתיקת האדם החברתי
הניהול המדעי מצא את ביסוסו האידאולוגי בהלכי הרוח של שנות ה-20, שעודדו יעילות וחסכון בהוצאות. תנועת יחסי האנוש ביססה את רעיונותיה על הלכי הרוח של שנות ה-30, שהתפתחו בגלל המשבר הכלכלי של שנת 1929. האווירה שנוצרה עקב המשבר הכלכלי במערב אירופה ובארה"ב התאפיינה בתחושושות של התמוטטות חברתית וחיפוש היחיד אחר תמיכה חברתית. מציאות זו חוללה שינויים במדיניות החברתית-כלכלית של ארצות המערב, שהתבטאו במעורבות גדולה יותר של המדינה בחיים הכלכליים ובתמיכה באיש העסקים הקטן, חיפוש אחר תמיכה חברתית ויצירת פעולה בתוך מסגרות חברתיות.
שינויים נוספים היו מעבר מדפוס ניהול סמכותי לדפוס ניהול דמוקרטי. עלה משקלו של הגורם האנושי במפעל. התפיסה היתה שסיפוק הצרכים הפסיכולוגיים והחברתיים של היחיד במפעל יעלו את פריון העבודה. במילים אחרות, המחשבה הניהולית המירה את האתיקה הכלכלית באתיקה חברתית. הביטוי החזק של השינויים החברתיים היה בתחום החקיקה.
בעידן הניהול המדעי, היו השינויים הסביבתיים מעטים, ודפוסי הניהול והארגון ענו על הצרכים. אך השינויים הסביבתיים של שנות ה-30 וה-40 של המאה, הרחיבו את ממדיהם של הארגונים הקיימים, הצמיחו ארגונים חדשים והוליכו לפיתוח שווקים ולהגברת היצור.
דפוסי הארגון של...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^