מדירים שינה מעינהם: שונות יומית באיכות וכמות השינה בסמסטר הראשון באוניברסיטה של סטודנטים קנדיים

סיכום בעברית בהיקף 960 מילים, של המאמר:

Galambos, N. L., Dalton, A. L., & Maggs, J. L. (2009). Losing sleep over it: Daily variation in sleep quantity and quality in Canadian students' first semester of university. Journal of research on adolescence, 19(4), 741-761.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מדירים שינה מעינהם: שונות יומית באיכות וכמות השינה בסמסטר הראשון באוניברסיטה של סטודנטים קנדיים
Galambos et al., 2009

תקציר
ההשתנות המשותפת של כמות השינה ואיכותה עם חוויות אפקטיביות, חברתיות, אקדמיות, והקשורות בלחץ נצפו במדגם של קנדיים בגילאים 17-19 בשנתם הראשונה באוניברסיטה. המשתתפים (N=191) השלימו צ'קליסט מקוון במשך 14 ימים רצופים במהלך הסמסטר הראשון שלהם. מודלים רב שלביים לניבוי איכות וכמות השינה מהחוויה היומיומית מעידים על כך שהקדשת זמן רב יותר בהכנת שיעורי בית, ציפייה למבחן, ושימוש באלכוהול ניבאו פחות שינה, ואילו התערות חברתית ניבאה איכות שינה טובה יותר. מודלים לניבוי החוויה היומיומית מהשינה בלילה הקודם מעידים על כך שפחות שינה קדמה להתגברות האפקט השלילי, הפחתה בכמות הזמן המוקדש לשיעורי בית, והגברת הסבירות להתערות חברתית. איכות שינה טובה יותר קדמה להתגברות האפקט החיובי, הפחתת האפקט השלילי והלחץ, ולהפחתה בכמות הזמן המוקדש לשיעורי בית. נתונים אלו מאפשרים הבנה של הקשרים שבין שינה לחוויות היומיום, כפי שהם מתרחשים באופן טבעי בקרב סטודנטים בשנה הראשונה באוניברסיטה.

מבוא
מחקר זה ניסה לענות על השאלות: 1) באיזו מידה חוויות של אפקט חיובי ושלילי, לחץ, דרישות אקדמיות ואירועים חברתיים במהלך היום מנבאים את כמות ואיכות השינה בלילה? 2) באיזו מידה כמות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^