מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 1: היסטוריה והמבנה השלטוני

סיכום בעברית בהיקף 1048 מילים, של הפרק:

Burnham, W. (2016). History and Governmental Structure. In: Introduction to the Law and Legal System of the United States (pp. 1-37). Eagan: West Academic Publishing.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מחיר הסיכום: 42 ₪


זוהי כתובת הדוא"ל אליה יישלח הסיכום, הקפד להזין כתובת תקינה


אופציונלי. השם שיופיע על החשבונית

מבוא למערכת החוקית והמשפטית של ארה"ב. פרק 1: היסטוריה והמבנה השלטוני
Burnham, 2016

על מנת להבין את מערכת החוק של ארה"ב יש להבין תחילה את המבנה השלטוני הקיים ואת ההיסטוריה שבה מנגנוני השלטון התפתחו. על כן, הפרק הראשון של הספר עוסק בתהליכים ההיסטוריים שעיצבו את המנגנונים השלטוניים הקיימים כיום בארה"ב, החל מניסוחה של החוקה בשנת 1789.
החוקה מגדירה את הבסיס למבנה השלטוני בארה"ב, כאשר שני מאפיינים מרכזיים של המבנה השלטוני משפיעים באופן ישיר על מערכת החוק: המאפיין הראשון הוא "הפרדת רשויות", והמאפיין השני הוא "פדרליות". עקרון הפרדת הרשויות מבטוח שאף אחד משלושת ענפי השלטון המרכזיים: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והמערכת המשפטית, לא יחרגו מתפקידן הראוי על פי החוקה וישתמשו בכוח ששייך לרשות אחרת. המושג "פדרליות" משמעותו שקיימות שתי רמות שלטוניות בארה"ב: הרמה הפדרלית ורמת המדינה. לכל אחת מ-50 המדינות בארה"ב קיימת עצמאות רבה וכוח שלטוני, כך שלמעשה ניתן לומר כי בארה"ב קיימות 51 ממשלות: 50 מדינות והממשל הפדרלי. לכל מדינה קיימת מערכת חוק משלה, וקיימת גם מערכת החוק הפדרלית.
הפרק הראשון מחולק לשלושה חלקים מרכזיים. בחלק הראשון מתוארים התהליכים ההיסטוריים שהביאו לאימוץ החוקה ומדוע מחברי החוקה (the framers) בחרו במבנה שלטוני זה. בחלק השני מתוארת התפתחות המבנה החוקתי באמצעות תיקונים לחוקה, פרקטיקות שלטוניות ופסיקות בית המשפט החל משנת 1789. בחלק האחרון של פרק זה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^