האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

יהודים ותנועות דתיות חדשות: מאמר מבוא

סיכום בעברית (תרגום מסוכם) בהיקף 2144 מילים, של המאמר:

Ariel, Y. (2011). Jews and new religious movements: an introductory essay. Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 15(1), 5-21.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
יהודים ותנועות דתיות חדשות: מאמר מבוא
Ariel, 2011

תקציר
במהלך התקופה המודרנית יהודים ייסדו מספר תנועות דתיות חדשות שייצגו באופן כללי את ההשפעה של המציאות התרבותית והחברתית המשתנה על ביטויים קהילתיים יהודים. מאז שנות השישים של המאה העשרים מספר תנועות יהודיות חדשות משתמשות בתורה ניאו חסידית כדי לחבר מחדש יהודים לאלמנטים הרוחניים של המסורת שלהם. יהודים רבים גם מפגינים התעניינות בתנועות דתיות מחוץ למסגרת היהודית, ובמקרים רבים תופסים מקום חסר פרופורציה במרכזיותו בקבוצות שכאלה. היהודים, אשר מביאים איתם העדפות ורגישויות מסוימות כאשר הם מצטרפים לקבוצות אלו, רוצים במקרים רבים לשמר חלק מהזהות היהודית שלהם ובחרו לשלבה בקהילות והמנהגים החדשים בהם הם בחרו. הכניסה היהודית לתוך תנועות דתיות חדשות הרחיבה את גבולות החיים היהודיים ואת מגוון הביטויים היהודיים, והפכה את התפישות הקיימות לגבי בחירות והתקשרויות יהודיות למורכבות יותר.

מבוא
מאז ראשית המאה העשרים ועוד יותר מאז שנות השישים של המאה העשרים, ליהודים היה משקל חסר פרופורציה בתנועות דתיות חדשות. יהודים גם ייסדו מספר תנועות חדשות בתוך היהדות ובכך גיוונו והוסיפו ליהדות חיוּת. עד שנות השבעים של המאה העשרים המפגשים בין יהודים לבין תנועות דתיות התרחשו בעיקר בצפון אמריקה, ולאחר מכן המפגשים התפשטו גם לאירופה ולישראל שם התנועות הפכו לחלק חשוב של התרבות בשנות ה-2000. חיבור זה מספק מבוא להשתתפות היהודית בתנועות אלה, ולריאקציה היהודית אליהן, ומדגים שהאינטראקציות בין יהודים לבין תנועות דתיות חדשות היו נרחבות ומגוונות.

יהודים ותנועות דתיות חדשות לפני 1960
תנועות חדשות צמחו ביהדות גם לפני העידן המודרני. הדוגמא הבולטת ביותר לכך היא החסידות אשר הופיעה באוקראינה במאה ה-18. החסידות שמה דגשים על מנהיגות כריזמטית ועל רוחניות ושימשה מקור השראה לתנועות היהודיות החדשות. בתקופה המודרנית, תופעות דוגמת האמנציפציה וההיטמעות בחברה יצרו רפורמות וחידושים בפולחן, בקהילה ובפרשנות היהודיים. היהדות המסורתית יצרה בתגובה תנועות חדשות. בחברות פתוחות יותר כמה יהודים הצטרפו לקבוצות תרבותיות ודתיות מחוץ לקהילה, ובמיוחד בארה"ב במאה העשרים יהודים הושפעו מהדעות הרווחות אשר אפשרו לפרטים להצטרף, ליצור או לשנות קהילות כרצונם.
מתחילת המאה העשרים והלאה יהודים באמריקה הצטרפו לתנועות דתיות מחוץ ליהדות ויצרו תנועות חדשות בתוכה. בשנות ה-20 אלפי יהודים אמריקניים הצטרפו ל"מדע הנוצרי" (התנועה הדתית הראשונה אשר משכה מאמינים רבים אל מחוץ ליהדות) מכיוון שהם חשבו שהמסר של התנועה היה מעצים והתאים להשקפת עולמם. בתגובה, רבנים הקימו את "המדע היהודי" אשר התבסס על עקרונות דומים בשילוב עם זהות ומנהגים יהודיים.
הוגים יהודים הבנו מחדש את המשמעות של קהילה ומסורת יהודיים כדי לחזק את המחויבות למסורת היהודית. מרדכי קפלן, אשר כיהן כרב בניו יורק מצא כי מרבית היהודים בעיר אינם מקושרים לבתי כנסת, מכיוון שהם התקשו ליישב את ההיטמעות שלהם בחברה עם היהדות המסורתית. קפלן אימץ הלך מחשבה רציונליסטי-מודרניסטי והבנה את היהדות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^