האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

הבחנה בין מושגים של אקלים כיתתי: סביבות אקדמיות, ניהוליות ורגשיות

סיכום בעברית (תרגום מסוכם) בהיקף 898 מילים, של המאמר:

Evans, I. M., Harvey, S. T., Buckley, L., & Yan, E. (2009). Differentiating classroom climate concepts: Academic, management, and emotional environments. Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, 4(2), 131-146.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הבחנה בין מושגים של אקלים כיתתי: סביבות אקדמיות, ניהוליות ורגשיות
Evans et al., 2009

תקציר
מחקרים רבים מצביעים על קשר בין האקלים הכיתתי לבין ההתפתחות החברתית, המוטיבציונית והקוגניטיבית של התלמידים. המבנה עצמו עדיין מעורפל וקשה להגדרה. אחת מהסיבות לכך היא שיש מימדים שונים לאקלים הכיתתי. החוקרים בוחנים את הספרות ומציעים שלושה רכיבים שונים לאקלים הכיתתי: 1) אקדמי, המתייחס לאלמנטים הפדגוגיים של סביבת הלמידה ולתוכנית הלימודים, 2) ניהולי, המתייחס לסגנונות שונים של דיציפלינות לשמירה על הסדר, ו-3) רגשי – האינטראקציות הרגשיות שמתרחשות בכיתה. אם כי יש חפיפה מסוימת בין שלושת הרכיבים, האקלים הרגשי הוא ההיבט הכי פחות מוכר והכי פחות נחקר, למרות שהוא משפיע באותה המידה. בהתבסס על חומרים תיאורטיים ואמפיריים, החוקרים מתארים חלק מהמאפיינים של הסביבה הרגשית. לטענתם, חשוב להתייחס לאקלים הרגשי כהיבט נפרד של האקלים הכיתתי. כמושג, האקלים הרגשי של הכיתה נגזר מתחומי אקלים נוספים.

הקדמה
בכל ארגון שבו אנשים עובדים או משחקים יחד כקבוצה לאורך זמן, מתפתח אקלים חברתי ייחודי. אופי האקלים נובע מהכללים הסמוים של מבנה הקבוצה, סגנונות המנהיגות של חברי הקבוצה הדומיננטיים, והנורמות, המסורות החברתיות, ההיסטוריה וההרכב של חברי הקבוצה. בדומה לאקלים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^