האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

המשבר במערכת יחסי העבודה

סיכום בהיקף 608 מילים ₪42
המשבר במערכת יחסי העבודה
מונדלק, 2004

מערכת יחסי עבודה
מתייחס למכלול הנורמות והפרקטיקות המסגירות את מערכת היחסים בין שלוש קבוצות של שחקנים: עובדים וארגוניהם, מעסיקים וארגוניהם, המדינה על רשויותיה השונות. המודל הבסיסי...

קלזן

סיכום בהיקף 238 מילים ₪19
קלזן
כהן, 1996

הנס קלזן הוא מסוללי הדרך החשובים של הפוזיטיביזם. נקודת המוצא שלו הייתה בהבחנה בין הרצוי למצוי. הסיבתיות מצויה לפי גישה זו בין תופעות הטבע לבין עצמך קרי, אם קרה א' אז לפי חוקי הטבע ב' מוכרח לקרות. לפיו הנורמות...

ראי היהודים

סיכום בהיקף 553 מילים ₪35
ראי היהודים
מאר, 1863

את גורם מבנה הגוף של היהודי אין אנו מדגישים כתכונה מיוחדת של היהודים. אין אנו שוללים את הדעה כי "רקמת השומן הספוגית", "השוקיים המורכבות על גבי המתניים בצורה בלתי נכונה", ה"קרסוליים הנמוכות", ה"רגל...

הפערים החדשים: קפיטליזם גלובלי, פוסט-פורדיזם ואי-שוויון

סיכום בהיקף 840 מילים ₪42
הפערים החדשים: קפיטליזם גלובלי, פוסט-פורדיזם ואי-שוויון
רם, 2004

גלובליזציה היא תהליך של התרחבות הפעילות הכלכלית בפרט והפעילות החברתית בכלל אל מעבר לדבולות מדינת הלאום, כלומר היווצרות רשתות של קשרי גומלין על-לאומיים....

המלך אינו עירום: מדוע המשפט פוליטי

סיכום בהיקף 2886 מילים ₪42
המלך אינו עירום: מדוע המשפט פוליטי
ברזילי, 2008

המשפט מעוצב ומקודם מתוך יחסי הגומלין עם הכוח הפוליטי. לכאורה יש הבדל משמעותי בין השדה הפוליטי למשפטי. בעוד השדה הפוליטי משקף תחרות מתמדת על הכוח להקצות משאבים וליהנות...

מעמד, סטאטוס ומפלגה

סיכום בהיקף 844 מילים ₪42
מעמד, סטאטוס ומפלגה
וובר, 1990

עוצמה היא סיכוייו של איש או מספר אנשים לממש את רצונם במסגרת פעולה קהילתית, אף נוכח התנגדותם של אחרים המשתתפים בפעולה. אין אדם שואף לעוצמה רק כדי להתעשר מבחינה כלכלית – יש שהעוצמה מוערכת...

פרעות 'הפ-הפ' של שנת 1819 בגרמניה על רקען ההיסטורי

סיכום בהיקף 1701 מילים ₪42
פרעות 'הפ-הפ' של שנת 1819 בגרמניה על רקען ההיסטורי
כץ, 1973

הפרעות נזכרות בכל ספרי ההיסטוריה העוסקים בתקופה החדשה בתולדות ישראל, אך בספרים המסכמים של תולדות גרמניה הם לא תופסים כמעט מקום. עם זאת, בתולדות חלק מהמקומות שהפרעות...

מנכיחים את הגלובלי: בנק ישראל ופוליטיקת ההכרח של הניאו-ליברליזם

סיכום בהיקף 450 מילים ₪32
מנכיחים את הגלובלי: בנק ישראל ופוליטיקת ההכרח של הניאו-ליברליזם
ממן ורוזנהק, 2008

התפיסה הרווחת בישראל היא שעיצוב הכלכלה הפוליטית ע"פ עקרונותיה של הדוקטרינה הניאו-ליברלית הוא כוח בלתי נמנע של הגלובליזציה. בעדין הגלובלי...

לקראת היסטוריוגרפיה ארוטית: חקר הממדים החושיים והרגשיים של האנטישמיות

סיכום בהיקף 3285 מילים ₪42
לקראת היסטוריוגרפיה ארוטית: חקר הממדים החושיים והרגשיים של האנטישמיות
השל, 2020

חוקרי הגזענות מצביעים על העונג החושי, הרגשי והגופני העמוק שאנשים מפיקים מן הגזענות שלהם. אפשר ליישם את שיטותיהם להבנת כוחה העיקש של...

תפקידה המשתנה של המדינה בכלכלה הישראלית

סיכום בהיקף 257 מילים ₪25
תפקידה המשתנה של המדינה בכלכלה הישראלית
שלו, 2004

מעורבות המדינה הצטמצמה ב3 תחומים עיקריים: הענקת סובסידיות לסקטור העסקי, תחום הבטחון ושירות החוב של המדינה. בעוד שהוצאותיה בתחום הרווחה המשיכו לגדול. משנת 1985 המדינה צמצמה...