האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

אפריקה והחברה הבינלאומית: שוליות, תנאים ונסיבות

סיכום בהיקף 616 מילים ₪39
אפריקה והחברה הבינלאומית: שוליות, תנאים ונסיבות
Wright, 1998

אפריקה ומעצמות העל
למרות שמדינות אפריקה הצהירו על אי רצונן לקחת חלק ביריבות "המלחמה הקרה", למעשה עם השנים החלה כל מדינה לבחור צד בהתאם לאינטרסיה. בתחילה לבריה"מ...

הפוליטיקה של הסבירות: שיקול-דעת ככוח שיפוטי

סיכום בהיקף 1194 מילים ₪42
הפוליטיקה של הסבירות: שיקול-דעת ככוח שיפוטי
שמיר, 1994

א
ביהמ"ש העליון נוכח ומעורב בחיים הציבוריים בישראל ומעורבות זו משקפת את התמורות שחלו בהשקפות העולם השיפוטית. אף שבית המשפט טוען להיותו מגן על שלטון החוק, למעשה זהו...

ההבנייה התרבותית של שיפור עצמי: בחינה של הטיות בהמשרתות את הקבוצה

סיכום בהיקף 1738 מילים ₪42
ההבנייה התרבותית של שיפור עצמי: בחינה של הטיות בהמשרתות את הקבוצה
Heine & Lehman, 1997

מבוא
הבדלים תרבותיים בהאדרה עצמית- אחד המחקרים התרבותיים שניתן להשפעת אטיקה מוכתבת הוא האדרה עצמית. מחקרים אלה נעשו יותר במערב. אנשים במערב...

טיצ'נר והסטרוקטורליזם

סיכום בהיקף 1454 מילים ₪42
טיצ'נר והסטרוקטורליזם
Heidbreder, 1933

המאמר מציג את מעמדו המיוחד של טיטשנר בפסיכולוגיה האמריקאית החדשה, את שיטת העבודה שלו ומאפייניה, ואת תפיסתו בנוגע למקומה של הפסיכולוגיה בין שאר המדעים. המאמר מתאר את טיטשנר בתקופת שהותו...

מעבר לעצמי המכומת: בחינה תמטית של פרדיגמה נתונית

סיכום בהיקף 328 מילים ₪32
מעבר לעצמי המכומת: בחינה תמטית של פרדיגמה נתונית
Ruckenstein & Pantzar, 2017

העצמי המכומת הם כלי מעקב עצמאיים ואפליקציות המאפשרים לאדם למדוד כמותית את פעילות המוח, הגוף וחיי היומיום שלו. זאת על מנת לשפר את עצמנו ולמקסם את יכולותנו,...

עליית האנטישמיות הפוליטית בגרמניה ובאוסטריה: לואגר והתחייה הקתולית

סיכום בהיקף 402 מילים ₪29
לואגר והתחייה הקתולית
Pulzer, 1988

במאה ה-19 היו 2 מפלגות בקתוליות האוסטרית. אחת כללה את הרוב של ההיררכיה, שבמדיניותם האופורטוניסטית היו מוכנים לראות עצמם כשותפים ברשויות המדינה. השנייה היתה "אופוזיציה" שגינתה את ההיררכיה...

המשפט כשדה במסגרת של כוח פוליטי: האם בתי משפט הם נשאי שינוי חברתי-פוליטי ואם כן – כיצד?

סיכום בהיקף 2539 מילים ₪42
המשפט כשדה במסגרת של כוח פוליטי: האם בתי משפט הם נשאי שינוי חברתי-פוליטי ואם כן - כיצד?
ברזילי, 2010

מבוא
קיים מגוון של שיטות העוסקות באפשרות של שינוי חברתי באמצעות משפט:
• תורות משפט פוזיטיביסטיות, אנליטיות ותועלתניות-...

בחירה כאקט של משמעות: המקרה של מעמד חברתי

סיכום בהיקף 2110 מילים ₪42
בחירה כאקט של משמעות: המקרה של מעמד חברתי
Stephens et al., 2007

תקציר
חמישה ניסויים בחנו את ההשערה שמודלים של סוכנות במעמד הנמוך ישקפו העדפה להידמות לאחרים, בעוד שבמעמד הבינוני זה ישקף העדפה להיות שונה מאחרים. בהתמקדות בבחירה...

ארנסט בקר וסטנלי מילגרם: תלמידי הרוע של המאה ה-20

סיכום בהיקף 4818 מילים ₪42
ארנסט בקר וסטנלי מילגרם: תלמידי הרוע של המאה ה-20
Martin, 2016

ארנסט בקר וסטנלי מילגרם, חקרו וניסחו תיאוריות מרכזיות שעוסקות בניסיון להבין את מקורות הרוע האנושי, ובמיוחד את ביטויו העזים במוראות של מלחמת העולם ה-2. ההסברים...

עבודת הפיקוח זה על זה: מעקב אופקי, סיכון ומשילוּת

סיכום בהיקף 335 מילים ₪29
עבודת הפיקוח זה על זה: מעקב אופקי, סיכון ומשילוּת
Andrejevic, 2004

המאמר מדבר על מעקב של בני אדם אחד אחרי השני, שבא בעיקר לידי ביטוי בפלטפורמות דיגיטליות, רשתות חברתיות, גוגל וכדומה. העידן המודרני התאפיין בהיררכיות שאיפשרו...