חיפוש במאגר הסיכומים

סיכומים בנושא תזרים מזומנים להורדה

שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

דיבידנדים פוטנציאליים לעומת מזומנים ממשיים בהערכת חברות

600

₪42

רגישות ההשקעה לתזרים המזומנים ואופטימיזם ניהולי: סקירת ספרות בטכניקת מיון התבניות

1224

₪42

היוון תזרימי מזומנים (DCF) ויישומה על הערכת נכסים בלתי מוחשיים

866

₪42

איכות החשבונאות והשקעת ההון ברמת הפירמה

1283

₪42

הערכת שווי חברות על ידי היוון תזרים מזומנים: עשר שיטות ותשע תיאוריות

1008

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל