חיפוש במאגר הסיכומים

סיכומים בנושא עסקים להורדה

שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

חינוך גלובלי בע"מ: רשתות מדיניות חדשות והדמיון הניאוליברלי, פרק 3: רשתות תמיכה על-לאומיות ויזמוּת של מדיניות: אינדיאנה ג'ונס, עסקים, וחינוך של העניים

8033

₪42

היוון תזרימי מזומנים (DCF) ויישומה על הערכת נכסים בלתי מוחשיים

866

₪42

פרסום כתקשורת חזותית

976

₪42

גלובליזציה ורפורמות בחינוך

724

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל