חיפוש במאגר הסיכומים

סיכומים בנושא שוק להורדה

שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

חינוך גלובלי בע"מ: רשתות מדיניות חדשות והדמיון הניאוליברלי, פרק 3: רשתות תמיכה על-לאומיות ויזמוּת של מדיניות: אינדיאנה ג'ונס, עסקים, וחינוך של העניים

8033

₪42

תעשיית תרבות: נאורות כהונאת המונים

707

₪42

היוון תזרימי מזומנים (DCF) ויישומה על הערכת נכסים בלתי מוחשיים

866

₪42

הערכת שווי חברות על ידי היוון תזרים מזומנים: עשר שיטות ותשע תיאוריות

1008

₪42

קיצוב הגיל והצדקת החלוקה של הרפואה: האם יש חובה למות?

705

₪42

מה שאינך יודע לא יפגע בך: ניתוח מעבדה של סלידה מבגידה

799

₪42

הבטחת הפיתוח

545

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל