חיפוש במאגר הסיכומים

סיכומים בנושא דיווח חשבונאי להורדה

שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

דיווח שגוי על ביצועי התאגיד

1448

₪42

היוון תזרימי מזומנים (DCF) ויישומה על הערכת נכסים בלתי מוחשיים

866

₪42

איכות החשבונאות והשקעת ההון ברמת הפירמה

1283

₪42

תמריצים המבוססים על הון עצמי וניהול רווחים

693

₪42

ניהול רווחים ותגמולי מנהלים: מקרה של שימוש יתר באופציות ושימוש חסר בשכר כספי?

813

₪42

חשבונאות עבור אופציות למניות

724

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל