חיפוש במאגר הסיכומים

סיכומים בנושא כוח אדם להורדה

שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

קבוצות אזרחות מתהוות? עולים מברית־המועצות לשעבר ומאתיופיה, ומהגרי עבודה מחוץ־לארץ

3620

₪42

עד כמה פרקטיקות לביצוע גבוה משפיעות? – מטא-אנליזה של ההשפעות שלהן על ביצועי הארגון

728

₪42

ידע לגבי האצלת סמכויות ויישומה בקרב אחיות שיקומיות

716

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל