Array
(
  [post_type] => articlesummary
  [tag_id] => 1374
  [sentence] => 
  [meta_query] => Array
    (
    )

)
חיפוש במאגר הסיכומיםסיכומים בנושא ערכים להורדה

שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

המשטרה וזכויות האדם

743

₪42

הקשרים סוציאליים של בריאות, חולי וטיפול בחולים: השפה של הצגת המקרה

2973

₪42

כאשר בית החולים הופך לבית: נראות, ידע וכוח במוסד נילה

2149

₪42

רפואה ונאציזם, עמ' 11-21, 29-37

1309

₪42

מקצוע הרפואה: מחקר על הסוציולוגיה של ידע נרכש, פרק 2: ארגון פוליטי ואוטונומיה פרופסיונלית

1427

₪42

סוציולוגיה: מהי תרבות?

1143

₪42

העצמה ועבודה קהילתית

1972

₪42

תעסוקה, התפתחות מקצועית וחינוך של מתבגרים

1393

₪42

תרבות נהיגה בישראל: סגנון נהיגה ויחס לחוקי התעבורה

1025

₪42

רגשות ומנהיגות חינוכית: נרטיבים מבפנים

326

₪42

תעשיית תרבות: נאורות כהונאת המונים

707

₪42

הפיתוח התאורטי של גישת הצדק המאחה – הקיים והחסר

849

₪42

ניהול לפי ערכים: האם ערכים מסויימים טובים מערכים אחרים?

1338

₪42

מחקר בתקשורת: מבוא לשיטות מחקר. פרק 4: צפייה ומדידה של משתנים בתקשורת

1062

₪42

ערכים טרנס-הומניסטים

708

₪42

פרסום כתקשורת חזותית

976

₪42

אידאולוגיה בהליכים פליליים, או "מודל" שלישי לתהליך הפלילי

768

₪42

חינוך כמוצר ציבורי

1012

₪42

דילמות אתיות בשלבים שונים של התפתחות ארגונית

755

₪42

פרדוקס דמוקרטי?

651

₪39

אסטרטגיה תחרותית גלובלית. פרק 4: סביבה תחרותית גלובלית

2233

₪42

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל