Array
(
  [post_type] => articlesummary
  [tag_id] => 1181
  [sentence] => 
  [meta_query] => Array
    (
    )

)
חיפוש במאגר הסיכומיםסיכומים בנושא שיטות מחקר להורדה

שם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

הדגשת הוודאי: החשיבות של השקיפות במחקר איכותני

724

₪42

עבור אתנוגרפיה

741

₪42

פיתוח שאלות מחקר איכותניות: תהליך רפלקטיבי

807

₪42

מבוא לשיטות מחקר במדיה דיגיטלית: איך לחקור והיישומים של נתוני ניו-מדיה

685

₪42

עמדות וחיזוי ההתנהגות: מטא-אנליזה של הספרות האמפירית

1961

₪42

פרק ראשון: במה עוסקת הסוציולוגיה?

694

₪42

האופי המשלים של שיטות מחקר איכותניות וכמותניות במחקרים בתחום המדיה והתקשורת

925

₪42

המדריך לניתוח תוכן. פרק 3 – מעבר לתיאור: מודל אינטגרטיבי לניתוח תוכן

686

₪39

מחקר בתקשורת: מבוא לשיטות מחקר. פרק 5: תכנון מחקר תקף בתקשורת

1266

₪42

מחקר בתקשורת: מבוא לשיטות מחקר. פרק 4: צפייה ומדידה של משתנים בתקשורת

1062

₪42

איך עבודת דוקטורט של מחקר פעולה צריכה להיראות?

242

₪35

התיאוריה וההיגיון מאחורי דגימה הסתברותית

856

₪42

בדיקת אי-השתנות המדידה של התקשרות בין מדגמים של מתבגרים אמריקנים למדגמים של מתבגרים סיניים

738

₪42

שילוב שיטות מחקר איכותניות וכמותיות בחינוך למתמטיקה: "מחקר משולב" אודות התפתחות ידע מקצועי של מורים

889

₪42

תיקוף של כלי למדידת איכות השירות בקמעונאות, בחנויות המתמחות במוצרי מכולת

248

₪39

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל